ŠTULCOVY SADY

Po roce 1879 v návaznosti na výstavbu nového proboštství vznikl první soukromý parčík vyšehradské kapituly nazvaný Svatováclavský. Byla sem umístěna barokní socha sv. Václava od Jana Jiřího Bendla, umístěná původně v Jindřišské ulici a pak na Václavském náměstí. Nyní je originál v Lapidáriu Národního muzea a v parku stojí kopie. Parčík byl později přejmenován podle svého zakladatele, probošta Václava Štulce, na Štulcovy sady. Proboštova busta pochází z dílny Štěpána Zálešáka. Parčík byl v roce 1902 ohrazen, osázen a rozdělen pěšinami na dílčí záhony. Nynější uspořádání Štulcových sadů ovšem pochází z roku 1956 dle návrhu J. Novotného, kdy došlo zejména k zjednodušení vedení cest a vzniku rohových nástupů. V severozápadním rohu sadů se nachází vstup na Letní scénu a severovýchodní stranu tvoří původní pevnostní bastion č. 38 (sv. Leopolda) se severozápadním výhledem na Prahu.