VYŠEHRADSKÉ PARKY (KONCEPCE)

Vyšehradské parky jsou cennou součástí této jedinečné historické lokality. Vznikaly od konce 19. století. Díky výjimečným západním, severním a jižním výhledům umožňují vnímat Pražskou kotlinu v méně obvyklém kontextu. Spolu s řadou památek, které se na Vyšehradě dochovaly, umožňují vnímat naši historii v kontextu od jejích nejdávnějších událostí až po dnešek.

Hlavními prvky parků Vyšehradu jsou vzrostlé stromy a stromořadí společně s travnatými plochami, které vybízejí k posezení, sportu či hrám. Místy jsou doplněny skupinami kvetoucích keřů, které budou postupně obnovovány a doplňovány. Klidová zákoutí a exponované cesty jsou lemovány letničkovými i trvalkovými záhony, které společně s kvetoucími keři podporují biodiverzitu v srdci Prahy. Dílčí části parků jsou využívány v souladu s jejich charakterem – nejcennější přírodní lokality nejsou veřejnosti přístupny, naopak návštěvnicky oblíbené parky nabízejí možnosti občerstvení a jsou vybaveny pohodlnými bezbariérovými cestami.

Parky Vyšehradu jsou v péči stálých zahradníků a je o ně pečováno v souladu s udržitelným hospodařením. Organický odpad z parků se kompostuje v ekocentru přímo na Vyšehradě a parky jsou zavlažovány chemicky neupravenou vodou z Vltavy. Stromy, vysazované v parcích, jsou zejména domácí provenience (tj. druhy českého původu). Při výjimečných příležitostech jsou v parcích vysazovány potomci památných stromů, vypěstované v programu „Záchrana genofondu památných stromů“ Výzkumného ústavu Silva Taroucy v Průhonicích. Ačkoliv mají parky Vyšehradu původ především v 19. století, je součástí koncepce je také obnova prvků upomínajících na středověkou historii, tedy zejména ovocných sadů starých českých odrůd, vinic, ukázkových zeleninových a bylinkových záhonů.


Více podrobností k tématu naleznete v Koncepci veřejných prostranství NKP Vyšehrad, která byla na základě veřejné soutěže v roce 2020 zpracována krajinářským atelierem Rehwaldt Landscape Architect.

Více o historii parků naleznete zde.