Veřejná sbírka na obnovu kříže

Národní kulturní památka Vyšehrad ve spolupráci s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vyhlašuje veřejnou sbírku na obnovu kříže nad Cihelnou bránou do původní podoby z 19. století.

Veřejná sbírka na kříž bude ukončena 31. 12. 2022, slavnostní odhalení a požehnání proběhne v adventním období. Chybějící finanční prostředky budou doplněny z vlastních zdrojů NKP Vyšehrad, transparentní účet NKPV „Poklad Kněžny Libuše“ bude dále využíván pro financování oprav drobných památek v areálu Vyšehradu.


Na Vyšehradě a v jeho blízkém okolí se nejpozději od 19. století nacházelo hned několik křížů s postavou ukřižovaného Ježíše Krista, které jsou zachyceny na dobových obrazech a fotografiích.
Jeden se nacházel ve Vratislavově ulici před domem čp. 8 a druhý na návrší zvaném Slepičárna u cesty z Vyšehradu do Podolí. Další dva kříže se nacházely v sousedství baziliky sv. Petra a Pavla, jeden z boku kostela ve Štulcově ulici a druhý přímo u západního vstupu v areálu Vyšehradského hřbitova.

Pátý kříž se jako jediný zachoval dodnes a nachází se nad schodištěm u Cihelné brány.
Jeho nejstarší vyobrazení je na fotografii anonymního autora z roku 1870, která zachycuje pohled z hradeb u Cihelné brány směrem ke hřbitovu a bazilice sv. Petra a Pavla. V detailu je kříž zachycen na fotografii, která je mladšího data a je uložena v archivu vyšehradské kapituly.

Zhruba třímetrový dřevěný latinský kříž s trojlistým ukončením břeven stál na zděném omítnutém podstavci. Postava ukřižovaného Ježíše Krista se svatozáří byla namalována na plechové desce.
Nad ní se nacházela plechová tabulka s nápisem INRI a pod ním plechová tabulka s nápisem „Pojďtež ke mně všichni kteří pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím. (Matouš 11:28)“.
Původní dřevěný kříž byl časem nahrazen jiným jednodušším křížem s výše usazeným vodorovným břevnem bez trojlistého ukončení. Postupem času došlo ke změně popisných tabulek, jak dokládají fotografie ze 70. let 20. století. Někdy kolem roku 2002 byla odcizena postava Ježíše Krista i obě popisné tabulky. Od té doby je kříž prázdný.


Přispívat můžete na transparentní účet NKP Vyšehrad