1. Táborská brána
 2. Infocentrum Vyšehrad
 3. Ředitelství NKP Vyšehrad
 4. Leopoldova brána
 5. Dětské hřiště
 6. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
 7. Rotunda sv. Martina
 8. Bazilika sv. Vavřince
 9. Staré purkrabství
 10. Gotický sklep
 11. Galerie Vyšehrad
 12. Bazilika sv. Petra a Pavla
 13. Vyšehradský hřbitov
 14. Letní scéna
 15. Kasematy a Gorlice
 16. Cihelná brána