SVÁTEK LIP

09 06—10 06

PODVEČERNÍ PROCHÁZKA 

13 06 18.00—19.00

PODVEČERNÍ PROCHÁZKA 

16 06 18.00—19.00

⁑KRÁLOVSKÝ HRAD

17 06 11.00—12.00

PODVEČERNÍ PROCHÁZKA 

21 06 18.00—19.00

PODVEČERNÍ PROCHÁZKA 

23 06 18.00—19.00

⁑BAROKNÍ PEVNOST

25 06 11.00—12.00

⁑KRÁLOVSKÝ HRAD

25 06 14.00—15.00

PODVEČERNÍ PROCHÁZKA 

25 06 18.00—19.00

PODVEČERNÍ PROCHÁZKA 

26 06 18.00—19.00

PODVEČERNÍ PROCHÁZKA 

28 06 18.00—19.00