SVATEBNÍ OBŘADY

Nabízíme vám možnost pronájmu prostor pro svatební obřad v areálu vyšehradských parků, v komorním sále Starého purkrabství, na Letní scéně nebo v podzemních prostorách Gorlice.


VŠEOBECNÉ INFORMACE

  • NKP Vyšehrad nezajišťuje rezervaci termínu na matričním úřadě, jehož pracovník musí být civilnímu sňatku přítomen. Vyšehrad spadá pod ÚMČ Praha 2 (T +420 236 044 121 nebo +420 236 044 122), který sňatky na Vyšehradě umožňuje většinou jen v úterky a čtvrtky po individuální domluvě.
  • Církevní obřady v bazilice sv. Petra a Pavla zajišťuje Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
  • Cena je stanovena vždy za 1 hodinu a 30 minut pronájmu (včetně přípravy, výzdoby a úklidu)
  • Termín obřadu musí být zvolen v koordinaci s plánovanými programovými akcemi NKP Vyšehrad.
  • Mezi NKP Vyšehrad a alespoň jedním ze svatebčanů bude minimálně 30 dní předem uzavřena Smlouva o konání svatebního obřadu na základě předchozí domluvy s jasně stanovenými podmínkami.
  • V žádných venkovních ani vnitřních prostorách areálu Vyšehradu není povoleno používání jakýchkoli konfet včetně rozhazování rýže či okvětních lístků.
  • Všechny varianty zahrnují povolení k vjezdu do areálu pro 5 automobilů, jejich parkování je po dobu obřadu možné pouze v ulici V Pevnosti.

VYŠEHRADSKÉ PARKY

Svatební obřad v parku je možný ve třech variantách. Všechny předpokládají běžný provoz, není možné uzavřít pro veřejnost části parků ani cesty. V případě nepřízně počasí je k dispozici pouze zastřešený altán ve Štulcově ulici u východu do parku Pod Hradbami (Libušinka), náhradní vnitřní prostor nelze zajistit.

1. varianta – pronájem místa v parku
5 000 Kč (osvobozeno od DPH)

Cena zahrnuje pouze pronájem místa pro obřad, v ceně není žádný mobiliář. Zajištění mobiliáře (židle, stůl atd.) od vlastního dodavatele je umožněno za příplatek 2 500 Kč.

2. varianta – pronájem místa v parku a mobiliář od ověřeného dodavatele
13 500 Kč (včetně DPH)

Cena zahrnuje pronájem místa pro obřad a zapůjčení svatebního setupu včetně dopravy, instalace a deinstalace:
- 1 ks slavobrána ozdobená bílou organzou
- 1 ks stolek na prstýnky a podpisy
- 16 ks židle dřevěná skládací černá/červená

3. varianta – pronájem místa v parku, mobiliář a ozvučení 15 000 Kč (včetně DPH)
Cena zahrnuje pronájem místa pro obřad a zapůjčení svatebního setupu včetně dopravy, instalace a deinstalace a zvukové aparatury včetně obsluhy:
-1 ks slavobrána ozdobená bílou organzou
-1 ks stolek na prstýnky a podpisy
-16 ks židle dřevěná skládací černá/červená
-ozvučení: 2 aktivní bedny a zvukový pult + zvukař


KOMORNÍ SÁL NA STARÉM PURKRABSTVÍ

Svatební obřad
14 000 Kč (včetně DPH)

Cena zahrnuje pronájem komorního sálu v budově Starého purkrabství s pódiem včetně zázemí (šatna se sprchou a WC) s možností využít:
-1 ks slavobrána ozdobená bílou organzou
-1 ks stolek na prstýnky a podpisy
-80ks designových dřevěných židlí
-10ks stolů
-projektor
-světla a zvuk

Svatební oslava
2 500 Kč + DPH za hodinu přípravy / 5 500 Kč + DPH za hodinu akce

Celou budovu Starého purkrabství (sál, foyer, šatna, prostranství před SP – vydlážděný povrch) je možné si pronajmout také na svatební oslavu.
Kapacita: do 80 lidí v divadelním uspořádání, do 100 lidí na stání

Ukončení: do 22:00 venku a do 00:00 uvnitř
Catering: Café Citadela, Restaurace U Šemíka, catering Holiday Inn

Cena zahrnuje pronájem prostor včetně základního vybavení (světla, zvuk), dozor na akci a základní úklid po akci. Cena platí v případě využití smluvního partnera NKP Vyšehrad pro dodání a instalaci mobiliáře. Spolupráce s jiným dodavatelem mobiliáře, techniky nebo cateringu je možná za příplatek 10 000 Kč.


LETNÍ SCÉNA

1. varianta – pronájem
9 100 Kč (včetně DPH)

Cena zahrnuje pronájem venkovních prostor uzavřeného areálu Letní scény s pódiem a lavicemi v hledišti, v ceně není žádný mobiliář, je možné mít vlastní stolek na prstýnky a podpisy, jednoduchý mobiliář a výzdobu po předchozím schválení.

2. varianta – pronájem, mobiliář a ozvučení od ověřeného dodavatele 18 000 (včetně DPH)
Cena zahrnuje pronájem venkovních prostor uzavřeného areálu Letní scény s pódiem a lavicemi v hledišti, zapůjčení svatebního setupu včetně dopravy, instalace a deinstalace a zvukové aparatury včetně obsluhy:
-1 ks slavobrána ozdobená bílou organzou
-1 ks stolek na prstýnky a podpisy
-ozvučení: 2 aktivní bedny a zvukový pult + zvukař
-možnost výzdoby po předchozím schválení

Pozn. K dispozici je veřejné WC ve Štulcově ulici, vzdálené cca 180 m od vchodu na Letní scénu. Svatební obřad zde není možný v období, kdy je areál Letní scény pronajat třetí straně (zpravidla červen až srpen). Bezbariérový přístup pouze po předchozí domluvě.


PODZEMNÍ SÁL GORLICE

28 000 Kč (včetně DPH)

Cena zahrnuje pronájem historického podzemního sálu Gorlice v kasematech, kde je uloženo šest původních barokních soch z Karlova mostu, dále zapůjčení svatebního setupu včetně dopravy, instalace a deinstalace, přídavných světel a zvukové aparatury včetně obsluhy:
-16 ks židle dřevěná skládací černá / červená
-1 ks stolek na prstýnky a podpisy
-1ks easyup stan 3x3m bílý a barový stolek s bílým ubrusem u vchodu do Gorlice
-ozvučení: 2 aktivní bedny a zvukový pult + zvukař
-osvětlení: 2 světla se stmívači

Povoleno je:
-fotografování snoubenců v Gorlici i v kasematech
-svíčky pouze ve svícnech či sklenicích, aby vosk nestékal na povrch
-welcome drink u vchodu do Gorlice (ne uvnitř) bez dalšího cateringu
-samostojná, jednoduchá výzdoba po předchozím schválení

Povoleno není:
-stavět jakékoli konstrukce (např. pódium)
-instalovat další techniku
-cokoli věšet na zdi nebo sochy

Pozn. Je nutná přítomnost smluvního technika NKP Vyšehrad. V Gorlici je celoročně chladno (kolem 15°C), přístup do ní je po nerovnám schodišti nebo cca. 80m dlouhou kasematovou chodbou z Cihelné brány (není zcela bezbariérová – na vstupu do Gorlice 2 schody), WC je k dispozici v Cihelné bráně.


Za spolupráci na nasnímání svatebního editorialu děkujeme:
Fotograf: Michal Böhm
Šaty & oblek: Svatební Centrum Adina
Make-up & hair: Linda Chudomelová
Floristka: Klára Červinková
Modelka: Dominika Rozmajzlová
Model: Patrik Pagáč
Mobiliář: Stagelab