KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE

Uvnitř bastionového opevnění Vyšehradu, skryt za novobarokní kaplí Panny Marie Šancovské, se nachází původně gotický kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Dnes je vidět jen jeho západní průčelí s neomítnutými cihlami, třemi zaklenutými okny a dvoukřídlými dveřmi, zbytek je zasypán hliněným náspem Kostel byl postaven v polovině 14. století jako dvoulodní, jeho podoba se ale vzhledem k umístění přímo na hradbách často měnila. V 17. století byl při budování pevnostního opevnění zčásti odbourán a také snížen, v 18. století byl uchráněn před úplným zbouráním, jeho torzo bylo přestavěno v barokním stylu a od roku 1784 tu byl pod správou vojenského eráru sklad nejrůznějších věcí, zbrojnice, kostnice, obydlí poustevníka, v sakristii byl chlév a bydlela zde i chudina. Od konce 19. století kostel opět sloužil církevním účelům a dnes je ve správě Národní kulturní památky Vyšehrad.


Kostel Stětí sv. Jana Křtitele lze navštívit pouze v rámci prohlídkového okruhu Královský hrad podle aktuálního programu.