LETNÍ SCÉNA

Letní scéna se nachází na ploše tzv. redanu, vybudovaného v letech 1849-50 jako předsunutá pozice pro odstřelování města hmoždíři. Jednalo se o reakci vídeňské vlády na potlačené povstání, které v Praze propuklo v červnu 1848. Podobné pozice pro kontrolu města byly zřízeny také na Klárově a na Petříně. Nikdy však nebyly pro zamýšlený účel využity. Jejich funkce zanikla spolu se zrušením pevnostního statutu Vyšehradu v roce 1911. Letní scéna Vyšehrad - amfiteátr uvnitř hradeb je v provozu od 90. let 20.stol.


Letní scéna Vyšehrad je otevřená dle aktuálního programu za příznivého počasí od května do září.