BRÁNA ŠPIČKA

Gotická brána Špička byla postavena za vlády Karla IV. v letech 1348-1350 jako součást nového opevnění Vyšehradu a jeho neodmyslitelná dominanta. Dvoupatrová brána měla podobu průjezdné pevnosti s ochozem a devíti věžicemi, díky kterým získala své pojmenování. Zbořena byla v osmdesátých letech 18. století, aby uvolnila místo pro rozšíření komunikace. Dodnes se dochovala severní část průjezdu s výběhy obou portálů.