SPRÁVNÍ BUDOVA NKP VYŠEHRAD

Správní budova Národní kulturní památky Vyšehrad patří k nejnovějším a zároveň nejskrytějším stavbám na Vyšehradě. Byla postavena v letech 1999–2001 podle návrhu architekta Vladimíra Faktora. S ohledem na význam místa byl zvolen velmi uvážlivý a zodpovědný přístup, kombinující respekt k historickému okolí s přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby. Výsledkem je pozoruhodná stavba, z vnějšku neokázalá, uvnitř svébytná. Od prosince 2021 zde sídlí také okrsková služebna Městské policie.