KARLACHOVY SADY

V roce 1881 byla z podnětu Mikuláše Karlacha osázena horní plocha podél silnice a hradeb a krátce na to byly zřízeny i sady, později zvané Karlachovy. Nacházejí se před průčelím rezidencí vyšehradské kapituly, podél ulice K rotundě. V následujících desetiletích byl park postupně osazován dřevinami, byl sem umístěn Čertův sloup a také socha sv. Jana Nepomuckého. Karlachovy sady jsou komponovány na pravoúhlém půdorysu, osy parku jsou lemovány lipovým stromořadím. Centrální příčná osa je vázána na průčelí nového děkanství a na studnu v podobě neogotické kapličky, a je lemována květinovým záhonem. V západní části parku se do druhé pol. 20. století nacházelo zahradnictví, plocha byla posléze přičleněna ke Karlachovým sadům a opatřena diagonálně vedenými cestami. Poslední úpravy na základě návrhu architekta Otakara Kuči proběhly v letech 1999 – 2000, kdy byla do východní části Karlachových sadů umístěna klasicistní fontána a později také socha probošta Karlacha od P. Malovaného (2003).