KNÍŽECÍ A KRÁLOVSKÁ AKROPOLE

Knížecí a královský okrsek akropole je pokládán za historicky nejcennější území Vyšehradu. Nacházel se zde přemyslovský palác, jehož pozůstatky včetně Gotického sklepa jsou zde patrné dodnes, a řada dalších památek. Mezi nenávratně ztracené patří barokní zbrojnice, která byla největší vyšehradskou budovou, zaujímala významnou část dnešního parku a v roce 1927 vyhořela. Na její místo byla po 2. světové válce a vybombardování Emauz přemístěna sousoší z Palackého mostu od J. V. Myslbeka. Tématicky je to velmi příhodné, vyobrazují totiž výjevy z českých bájí a pověstí, jejichž je Vyšehrad častým dějištěm, a jsou již desítky let hlavními dominantami parteru dnešní akropole.

Prostor knížecího okrsku se díky realizaci návrhu Otakara Kuči (2003 – 2006) v plné šíři opět rozvinul od baziliky sv. Petra a Pavla k hradbám nad Podolím. Odhalené archeologické nálezy – románský most a základy palácových staveb, zůstaly zachované a přístupné návštěvníkům. Cesty vedené po trasách cest z dob Přemyslovců přirozeně propojují památky s hradební promenádou, která nabízí velkolepé západní a jižní pohledy a je lemována vinicemi, které připomínají místní tradici pěstování révy od dob Karla IV.