Výběrové řízení na provozovatele občerstvení na Starém purkrabství

03 01 22

Národní kulturní památka Vyšehrad vyhlašuje jednokolové výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání (nebytové prostory) k provozování hostinské činnosti v objektu Starého purkrabství na adrese Areál národní kulturní památky Vyšehrad, č.p. 161 Praha 2 – Vyšehrad

Více informací naleznete v přiložených souborech.


Doplňující informace:
Nájem za 1m2 předzahrádky je 145 Kč/m2, předzahrádka velikost 90 m2, pronájem je včetně vybavení tj. židle, stoly, slunečníky.

Jaké jsou podmínky pronájmu komorního sálu na Starém purkrabství?
Běžná cena pronájmu sálu pro soukromé a firemní akce je 5 500 Kč/hodina za akci a 2500 Kč/hod za přípravu. Kulturní akce řešíme formou spolupořadatelství vždy po dohodě s NKPV.

Na jaký typ eventů je možná koprodukce s NKPV a za jakých podmínek?
Koprodukce je možná na kulturních akcích konaných v komorním sále (typu koncert, promítání, hudební večer, autorské čtení apod.) a na venkovních akcích pro veřejnost dle individuální dohody. Není možné pořádat například promo akce, politická shromáždění a velké festivaly. Zároveň není možné pronajmout komorní sál a venkovní plochy třetí straně.

Jaká je preferovaná dramaturgie sálu a jaké eventy NKPV v sále vylučuje?
Preferované jsou kulturní a vzdělávací akce pro různé cílové skupiny. Vítané jsou zejména akce, které jsou spjaté s tematikou Vyšehradu. Vyloučené jsou akce, které mohou poškodit dobré jméno Národní kulturní památky Vyšehrad, akce s nadměrnou hlukovou zátěží. Akce musí končit do 22 hodin.

V jaké frekvenci bude nájemci umožněno pořádat eventy v přilehlém parku?
Park je pronajímán pouze formou spolupořadatelství. Park se nepronajímá pro soukromé akce a promo akce. Frekvence spolupořadatelských akcí je na individuální dohodě, ale ne více než 1x za týden. Rozšíření plochy pro pořádání menších akcí je možné na vydlážděné ploše před budovou Starého purkrabství.

Může nájemce počítat se sezením v horní části “lodi” mimo konání akcí v sálu a se současným sezením ve foyer a prostorech nepodléhajících pronájmu?
V horní části lodi v současné době nájemce počítat se sezením nemůže. Se sezením ve foyer naopak ano. V případě pronájmů se sál pronajímá včetně foyer.
Je také potřeba počítat s tím, že v dopoledních hodinách Staré purkrabství navštěvují školní skupiny v rámci vzdělávacích programů.
V ostatních případech kavárnu ve foyer vítáme, jelikož je to přidaná hodnota pro návštěvníky.

W
výběrové řízení
W
čestné prohlášení
W
nájemní smlouva
W
specifikace předmětu nájmu
W
požadavy pronajímatele