Výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy - Špička

19 09 23

V souladu se svou zřizovací listinou, schválenou usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/22 ze dne 26. 5. 2022, vyhlašuje NKP Vyšehrad výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání (nebytové prostory), které jsou umístěny v objektu bez č.p. (gotická brána Špička) na pozemku parc. č. 134 v ulici V Pevnosti v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad.

Cílem výběrového řízení je uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Nabídky, obsahující záměr na využití prostoru a nabízenou výši nájemného, můžete podávat do 16. října 2023. Prohlídky prostoru se uskuteční 2. října a 12. října v 16:00 hod. Pronájem předmětného prostoru je možný od 1. listopadu 2023.


NKP Vyšehrad si vyhrazuje právo změnit či doplnit toto výběrové řízení, odmítnout všechny předložené nabídky nebo výběrové řízení zrušit, a to bez udání důvodu. Toto výběrové řízení nepodléhá režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Podmínky naleznete v přiložených souborech.

W
vyhlášení
W
čestné prohlášení
W
nájemní smlouva - návrh
W
specifikace předmětu nájmu