Benefiční varhanní koncert: Dvořák a další...

22 05 24

Benefiční varhanní koncert 19. 6. od 16:00

Přispějte na opravu střechy baziliky sv. Petra a Pavla

Zazní skladby Antonína Dvořáka a dalších skladatelů. Účinkují: MgA. Ondřej Valenta, varhany a Ludmila Pavlová, housle.

Pomozte nám, aby náš národní klenot zůstal v suchu. Střecha baziliky nutně potřebuje rozsáhlou rekonstrukci krovů nad hlavní a jižní boční lodí, náhradu břidlicové krytiny, opravu zdiva v podkroví a částečnou náhradu klempířských prvků.

To při ploše střechy 1650 m2 znamená výměnu 465 metrů trámů a 60 tisíc břidlicových tašek. Rozpočet opravy je 45 miliónů korun, takže každá koruna se počítá. Přispějte prostřednictvím veřejné sbírky platbou na transparentní účet 6631277329/0800.

Můžete též přispět zakoupením uměleckých výrobků s použitím břidlice ze střechy v pokladně baziliky, v hotovosti do pokladničky k veřejné sbírce v bazilice, nebo prostřednictvím platebního terminálu v předsálí baziliky.

Dobrovolné vstupné.