NAPOLEONSKÝ DEN NA VYŠEHRADĚ

09:30 otevření francouzského a rakouského tábora veřejnosti
Na sto vojáků francouzské a rakouské armády roku 1813, desítky stanů, táborové vybavení, zbraně, uniformy, prapory. To vše uvidíte po celý den v prostoru před Purkrabstvím.

10:00 – 11:00 defilé pevností a přehlídka v táboře
Francouzská armáda přivítá císaře Napoleona u Táborské brány a doprovodí jej do tábora, kde proběhne společná francouzsko-rakouská přehlídka. Jsme v době křehkého letního příměří, Rakouské císařství je dosud formálně v konfliktu neutrální.

11:00 – 12:00 ukázky výcviku francouzské a rakouské pěchoty a dělostřelectva
Jednotky pěchoty a dělostřelectva obou zúčastněných armád pod velením důstojníků předvedou vybrané prvky výcviku a manévrů, jež jsou základním stavebním kamenem taktiky na bitevních polích. Předvedou vám pěchotní pušky a zacházení s nimi i děla francouzského systému Gribeauval a rakouského systému Liechtenstein.

14:00 ukázka sokolnictví, Vandamme u Slavkova a u Chlumce
Generál Vandamme, jeden z Napoleonových nejschopnějších, měl pověst “lupiče” a rád si dopřával luxusu a povyražení. Na těžení s sebou vozil kromě mnoha dalšího také loveckou výbavu, a v době klidu zbraní či přestávky mezi vojenskými akcemi se věnoval lovu, včetně sokolnictví. Mělo se to odehrát mj. v roce 1805 na Prateckých výšinách ve dnech před bitvou u Slavkova. V roce 1813 sehrál pak tentýž generál na francouzské straně hlavní roli ve třetí velké napoleonské bitvě na našem území. Na konci srpna 1813 byl zajat u Chlumce a odvezen na přibližně rok do Ruska do zajetí.

15:00 defilé pevností
Jednotky francouzské i rakouské armády provedou slavnostní defilé pevností Vyšehrad od Táborské brány k Purkrabství.

15:30 slavnostní předhlídka ke dni Svatého Napoleona
Napoleon se narodil 15. srpna 1769. Podle císařského dekretu z ledna 1806 se tento den stal ve Francii národním svátkem sv. Napoleona. Armáda den slavila nástupy, přehlídkami, probíhalo povyšování a vyznamenání. Své 44. narozeniny, 15. srpna 1813, slavil Napoleon v Drážďanech, uprostřed příprav na obnovení válečných operací. Z Prahy ten den přijíždí pan de Narbonne a veze vyhlášení války Rakouskem.

16:00 – 17:00 ukázky výcviku francouzské a rakouské pěchoty a dělostřelectva
Jednotky pěchoty a dělostřelectva obou zúčastněných armád pod velením důstojníků předvedou vybrané prvky výcviku a manévrů, jež jsou základním stavebním kamenem taktiky na bitevních polích. Předvedou vám pěchotní pušky a zacházení s nimi i děla francouzského systému Gribeauval a rakouského systému Liechtenstein.

od 9:00 do 18:00 hodinové stráže u Táborské (francouzská armáda) a Cihelné (rakouská armáda) brány.Napoleonské dny organizuje při příležitosti výročí Napoleonova narození Projekt Austerlitz od roku 2003. Po dvaceti letech probíhají poprvé v Praze.


VSTUP ZDARMA