kasematy k redanu

Prohlídka unikátního úseku vyšehradských kasemat, jenž kromě jiného vyniká tím, že na jeho dokončení se v 18. století podílela francouzská armáda. Chodba ústí k dělostřeleckému redanu, kde si návštěvníci mohou vychutnat nezapomenutelný pohled na město.

Vstup z Cihelné brány.


01 04—31 12


Vstupné

— základní — 170 Kč
— snížené — 120 Kč
— rodinné (2 dospělí a 3 děti) — 340 Kč
— děti do 6 let — zdarma

Vstupenky