Historické podoby Vyšehradu

Expozice v Gotickém sklepě představuje Vyšehrad v jeho různých historických podobách. Nejstarší exponáty dokládají pobyt a činnost lidí na Vyšehradě již ve 4. a 3. tisíciletí před Kristem. Návštěvníci se mohou dozvědět přímo na místě více informací o proměnách této lokality, jejího určení a pochopení v čase.

Stálou expozici připravila Národní kulturní památka Vyšehrad ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, exponáty zapůjčil Archeologický ústav AV ČR a Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.


Otevřeno denně
10 — 18.00

27. 11. z technických důvodů zavřeno

Změny v otevírací době ve vánočním a novoročním období:
24. 12. a 31. 12.   10 — 16.00
25. 12, 26. 12. a 1. 1. zavřeno


Bezbariérový přístup z plochy před Starým purkrabstvím.


01 01—31 12

Vstupné

— základní — 90 Kč
— snížené — 60 Kč
— rodinné (2 dospělí a 2 děti) — 180 Kč
— děti do 6 let — zdarma


Gotický sklep

Gotický sklep je torzem jedné ze čtyř palácových staveb, postavených v rámci královského okrsku za vlády Karla IV. v druhé polovině 14. století. Prostor sloužil pravděpodobně k uskladnění zásob, zatímco v dnes již nedochovaném prvním patře se nejspíše nacházel hodovní sál s arkýřovou kaplí. Stavby královského okrsku byly vypleněny a rozbořeny husitskými oddíly v roce 1420. Jejich ruiny byly odstraněny při výstavbě barokní pevnosti.