Daniel Pitín: INKORPORACE

Daniel Pitín patří mezi nejvýraznější představitele současné mladší české malby, jejichž dílo je často vystavováno v zahraničí a dostává se tak přirozeně v oblasti vizuální kultury do kontextu globálního dění. Dlouhodobě se zabývá proměnami a aktualizací malířské iluze. V rámci statického média obrazu se zajímá o nové formy „popisnosti“ ve vztahu k pohyblivému obrazu a s ním spojenými narativními postupy. Právě transformace celého „vyprávěcího pole“, v němž se komprimují časové a prostorové plány a v němž se rozkládá či emancipuje jednoznačnost děje, je tím, co autora neustále fascinuje. Vztah statických výrazových prostředků k všudypřítomné zkušenosti s časovými médii a naopak. Oba směry jsou pro autora výzvou. V promýšlení obrazu tak autor zhodnocuje i svou přímou zkušenost s filmem a videem.

Výstava v Galerii Vyšehrad nazvaná INKORPORACE představuje výběr nových prací převážně z posledního roku, tedy z období pandemie a dočasně pozměněných společenských podmínek.Daniel Pitín (nar. 1977 v Praze) – v l. 1994 – 2002 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Klasických malířských technik, Škola Zdeňka Berana; ateliér Konceptuálního umění, Škola Miloše Šejna). V r. 2002 obdržel Cenu rektora AVU za nejlepší diplomovou práci roku. V r. 2004 obdržel cenu Henkel Art Award (Wien) a v l. 2004-2005 realizoval umělecký pobyt v Kulturkontakt Austria ve Vídni. V r. 2006 byl v rámci celoevropské soutěže Sovereign European Art Prize mezi 30 finalisty (Londýn). Na Prague Biennale 3 v r. 2007 obdržel cenu Mattoni Prize. V r. 2009 obdržel za video Ztracený architekt první cenu v kategorii Jiné vize (filmový festival PAF, Olomouc). V r. 2010 byl na umělecké rezidenci HVCCA v Peakskill (USA). Pravidelně vystavuje, často v zahraničí, kde spolupracuje s Nicodim Gallery (Los Angeles, Bukurešť). V ČR je zastupován hunt kastner gallery. Naposledy jsme se mohli setkat s jeho díly např. na samostatných výstavách Papírová věž (2019, Galerie Rudolfinum, Praha) a A Race of Peeping Toms (2020, Nicodim Gallery, Los Angeles, CA, USA) nebo na kolektivních projektech Retina (2019, 8smička, Humpolec) a Vanitas (2021, DOX, Praha).

PDF
Tisková zpráva