Birgitt Fischer: WLCM

9.7.—29.8.2021

Vizuální umělkyně Birgitt Fischer se narodila ve spolkové republice Badensko-Württembersko, od studií na Akademii výtvarných umění (ateliér intermédií Milana Knížáka) žije v Praze. O jejím malířském jazyce by se dalo hovořit jako o postmediálním esperantu, který zohledňuje jak osobní sféru autorčina života, tak nástroje společenské komprimace, které sjednocují a redukují životní prostor (včetně jeho komunikovatelnosti) do určitých zavedených schémat a modelů. Autorka pracuje s motivy lidského maskování, mimikry, s šifrováním a kódováním. Na ploše obrazu dává prostor pro skrytosti i neskrytosti vytčených problémů. Aby vytěžila ze svého pozorování dostatečně koncentrovaný materiál, udržuje si od věcí a prostředí odstup. Ten se projevuje také v jejím cool-tvarosloví, které působí univerzálně a odosobněně. Nepřekvapí tedy, že název autorčiny vyšehradské výstavy WLCM je šifrou turistického oslovení: welcome. Kde, kdo, koho a proč vítá? To už si musí každý divák rozklíčovat sám. Projekt zahrnuje obrazy z různých souborů, které se tu prolínají, aby vytvořily rozporuplnou atmosféru panující ve společnosti v době těsně post-kovidové, v které stále přetrvávají pochybnosti o konci pandemie a o tom, jak to všechno skutečně vlastně bylo. A bude…Birgitt Fischer (nar. 1972 v Offenburgu) – v l. 1988 – 2008 vykonávala občanské zaměstnání (technický kreslíř). V l. 2008 – 2014 absolvovala pražskou Akademii výtvarných umění (Intermediální ateliér, Škola prof. Milana Knížáka). V r. 2007 se zúčastnila Mezinárodní letní akademie v Salzburgu. V r. 2009 v rámci AVU studijně pobývala v ateliéru hostujícího profesora Floriana Reithera (člen rakouské umělecké skupiny Gelitin) a v r. 2012 prošla stáží na Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe (prof. Michael Clegg a Armin Linke). Pravidelně vystavuje od r. 2008. Mezi důležité výstavní projekty, které autorku zařazují do kontextu české a středoevropské umělecké scény lze zařadit např. Gelitin in Berlin (Galerie Veneklasen Werner, Berlin, 2010), NAH DAHINTER (Velvyslanectví České republiky v Berlíně, 2012), Saures Europa / Kyselá Evropa (Galerie Runde Ecke, Riesa-Efau, Dresden, 2018) nebo Nicht (Museum zeitgemäßer Kunst Dresden [NMZKD], Neumarkt Dresden). Mezi výrazné samostatné prezentace patří projekty Na cestě / Unterwegs (Galerie Kritiků, Praha, 2016), Mezi lesy / Zwischen den Wäldern, OGV Liberec, 2017), Mimikry (Klub Gumárna, Čáslav, 2018) nebo Wortpaare DE-CZ (Tag der offenen Tür der deutschen Botschaft in Prag, 2018). Žije a pracuje v Praze.

PDF
Tisková zpráva