Koncepční studie veřejných prostranství NKP Vyšehrad

Po letech má Vyšehrad promyšlený plán, jak vkusně a ohleduplně spravovat a kultivovat svá veřejná prostranství.

Koncepční studie veřejných prostranství NKP Vyšehrad, která byla vypracována v průběhu roku 2020, představuje výchozí podklad pro koncepční plánování rehabilitace a rozvoje veřejných prostranství v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad. Vedle analýzy jejich současného stavu se studie zaměřuje především na definování ucelené vize a základních principů tvorby a správy veřejných prostranství, zeleně a mobiliáře s ohledem na jejich pobytové kvality, památkovou ochranu a nutnost adaptace na probíhající klimatické změny.

Koncepční studii zpracoval Česko-německý ateliér Rehwaldt Landscape Architects na podkladu svého vítězného soutěžního návrhu a v souladu s Koncepcí rozvoje NKP Vyšehrad v letech 2020-2025 (ke stažení zde). Finální podoba byla konzultována s ostatními aktéry v území Vyšehradu a schválena Usnesením Rady hl. m. Prahy v březnu 2021.

PDF
Koncepční studie veřejných prostranství NKP Vyšehrad