Veřejná sbírka na obnovu kříže

15 09 22

Národní kulturní památka Vyšehrad ve spolupráci s Královskou kolegiátní kapitulou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě vyhlašuje veřejnou sbírku na obnovu kříže do původní podoby z 19. století.


Přispět můžete jakoukoli částnou na transparentní účet NKP Vyšehrad.

Více informací