SKLENĚNÉ PODZEMÍ

AUTORSKÁ VÝSTAVA SKLA JIŘÍHO PAČINKA

Výstava je prodloužena do 1.10. 2023

Křehké a transparentní sklo Jiřího Pačinka se po celé léto představí v tajemném podzemí vyšehradských kasemat v majestátním sále Gorlice – na místě původního shromaždiště vojsk a skladu munice na východ od Cihelné brány.

Krása uměleckého ručně tvarovaného skla se zde bude ve své lehkosti a eleganci snoubit s robustním zdivem kamenného sálu a barokními sochami z Karlova mostu, které se stanou němými diváky této pozoruhodné umělecké události.

Vstupenky a termíny vybírejte zde


Rezervace více osob

Mistři vrcholného barokního sochařství F. M. Brokoff, M. V. Jackl, nebo M. B. Braun tak budou očima svých plastik shlížet na díla současného sochaře sklářského, Jiřího Pačinka, který do Gorlice přenese atmosféru své sklářské hutě – Skleněné zahrady a Křišťálového chrámu.

Temnými chodbami kasemat se divák dostane až do impozantního sálu Gorlice, pod jehož vysokou klenutou budou v prostoru levitovat dvě hlavní skleněné instalace. Křišťálová Trnová koruna a centrální objekt Armamentarium, který bude skleněnými meči, šavlemi, sudlicemi, píkami a korouhvemi, obklopenými křehkými skleněnými slzami odkazovat na vojenskou historii tohoto prostoru.

Na kamenných krakorcích budou stát skleněné hlavy, rostliny a další díla. Zákoutí chodeb a střílen zas prozáří unikátní objekty z uranového skla, nasvícené ultrafialovými paprsky, jež doslova protknou tmu jasným a fosforeskujícím světlem.


VSTUPNÉ

základní: 190 Kč
snížené: 100 Kč
rodinné: 380 Kč

Vstupenky a termíny vybírejte zde

Partnerem výstavy je Kongresové centrum Prahasnížené vstupné:
dítě 7 - 15 let
student 16 - 26 let
senior nad 65 let
držitel průkazu ZTP/ZTP(P)


rodinné vstupné:
1 až 2 dospělí a 1 až 3 děti


zdarma:
dítě do 6 let
doprovod ZTP/ZTP(P)
pedagogický dozor (1 na 10 osob)
cizí průvodce skupiny (1 na 20 osob)