špička
špička
cihelná brána
cihelná brána
infocentrum Špička
infocentrum Špička
špička
špička

Infocentrum Špička

Prostor dnešního infocentra a část průjezdu je vše co se zachovalo z mohutné gotické brány Špička. Byla postavena za vlády Karla IV. kolem roku 1350 jako součást nového opevnění Vyšehradu a jeho neodmyslitelná dominanta. Dvoupatrová brána měla podobu průjezdné pevnosti s ochozem a devíti věžicemi, díky kterým získala své pojmenování. Zbořena byla v osmdesátých letech 18. století, aby uvolnila místo pro rozšíření komunikace.     

Informace, prodej publikací, suvenýrů a malé občerstvení.
Otevřeno denně
10 — 18 hodin

tel.: 261 225 304


Mapa
 

Infocentrum Cihelná brána

Cihelná brána byla postavena v empírovém stylu v roce 1841 v souvislosti se stavbou nové táborské silnice přes Vyšehrad. Stalo se tak z iniciativy pražského místodržícího Karla Chotka. Brána je tvořena průjezdem a dvěma průchody pro pěší, které jsou po stranách doplněny prostory strážnice.

Otevřeno denně
10 – 18 hodin

tel.: 242 451 197

Prodej vstupenek do kasemat a Gorlice.

Poslední prohlídka kasemat a Gorlice začíná hodinu před koncem otvírací doby.

Publikace

Vyšehradské fejetony Popelky Biliánové

"Vyšehrad! Kolik kouzla a romantiky skrývá se pod tímto jménem, kolik bájných představ minulosti spojujeme s tímto zvukem. Vyšehradská skála ční směle nad Vltavou a odráží se v jejích vlnách jako výspa minulosti v moři přítomnosti a zachovává mlčení i vůči přísné historické kritice, která ji zbavila bájeslovného nimbu."

Vydalo nakladatelství Klímová Nikole - Take Take Take ve spolupráci s Vyšehradským jezdcem, v Praze 2018

Cena: 200 Kč
fejetony-Biliánová
 
Tváře Vyšehradu

Průvodce Vyšehradem

Vyšehrad, ta tajemná skála nad Vltavou, od nepaměti přitahovala pozornost lidí. K Vyšehradu se váží nejstarší české pověsti. V běhu času byl obranným bodem na jižním okraji pražského souměstí, panovnickým hradem, sídlem významné církevní instituce, pevností i samostatným městem. Dnešní podoba je výsledkem jeho vývoje od středověkého hradu, přes barokní citadelu, až k národnímu symbolu. Vyšehrad má mnoho tváří, které se navzájem prolínají. Tento průvodce je pomůže odhalit.

historický vhled - 4 dějinné epochy - popis 40 objektů - dosud nezveřejněné vizualizace a fotografie

Průvodce vyšel v české a anglické verzi.
cena: 90 Kč

Tváře Vyšehradu
 
Vyšehrad - historické podoby

Publikace na 160 stránkách představuje Vyšehrad v různých jeho podobách, historických i současných. Čtenář zde nalezne kapitoly věnující se nejstarším dějinám Vyšehradu, objeví středověký Vyšehrad jako sídlo českých panovníků i staroslavné vyšehradské kapituly, pozná středověkou a barokní vyšehradskou pevnost. Na stránkách knihy bude procházet zaniklým městem Hory Vyšehradu, vyšehradským podhradím i současnými vyšehradskými sady a parky. Dočte se i o bájné a romantické minulosti Vyšehradu a okolnostech vzniku národního pohřebiště na Vyšehradě, v jedné z kapitol se seznámí i s vyšehradskou patriotkou a svéráznou spisovatelkou Popelkou Biliánovou.

Nedílnou součástí publikace je více než 170 obrázků, současných fotografií, reprodukcí rytin a obrazů z 17. - 19. století, dobových fotografií z druhé poloviny 19. a počátku 20. století, mapek, plánů a ilustračních kreseb.

Publikace je dílem kolektivu autorů z různých pražských institucí, vychází v české a  anglické verzi. 

Cena: 490 Kč
vysehrad-historicke-podoby
 
Plán Vyšehradu

Cena: 20 Kč
Plán Vyšehradu
 
Poselství stromů

Poselství stromů 
Poselství stromů
 

Originální sochy z Karlova mostu

Průvodce expozicí v Gorlici.

Cena: 50 Kč 
sochy v Gorlici
 
Vyšehradský hřbitov

Cena: 50 Kč 
Vyšehradský vřbitov - průvodce
 
Plánek Vyšehradského hřbitova

Cena: 20 Kč
Vyšehradský hřbitov - plánek
 
Zobrazit vše
Mapa
 
vavrinec.vchod
vavrinec.vchod
Prohlidkove_okruhy_foto
Prohlidkove_okruhy_foto
Prohlidkove_okruhy_foto
Prohlidkove_okruhy_foto
Prohlidkove_okruhy_foto
Prohlidkove_okruhy_foto
Prohlidkove_okruhy_foto
Prohlidkove_okruhy_foto

Prohlídkové okruhy

TVÁŘE VYŠEHRADU

Královský hrad

Prohlídkový okruh zaměřený na nejstarší historii a pamětihodnosti Vyšehradu spojené s českými panovníky a vyšehradskou církevní kapitulou. Během prohlídky navštívíte pozoruhodný kostel Stětí sv. Jana Křtitele a fragmenty baziliky sv. Vavřince. Poznáte, jak ve středověku vypadala knížecí a královská akropole s kamenným románským mostkem a vyšehradské opevnění s bránou Špičkou.


Barokní pevnost

Prohlídkový okruh zaměřený na vojenskou minulost Vyšehradu a jeho úlohu v rámci pražského opevnění. Během prohlídky navštívíte Martinské kasematy, tajemné podzemní chodby, budované v rámci bastionového opevnění. Poznáte vyšehradské brány a také nově otevřené Podolské kasematy přestavěné za druhé světové války na protiletecké kryty.

Okruh nezahrnuje návštěvu kasemat se sálem Gorlice, které jsou přístupné z Cihelné brány denně mezi 10 – 18 h.


Národní symbol

Prohlídkový okruh zaměřený na báje a pověsti spojené s počátky české státnosti. Během prohlídky poznáte vyšehradské parky a pozoruhodné příběhy zdejších soch a pomníků. Dozvíte se o bohaté stavební činnosti vyšehradské kapituly spojené se jmény vlasteneckých proboštů Václava Štulce a Mikuláše Karlacha. Nevynecháte ani vyšehradský hřbitov s monumentální hrobkou Slavín.

každou sobotu a neděli
v 11 a 13.30 hodin
v infocentru Špička.
tel.: 261 225 304

Vstupenky
dospělý 160 Kč
senior / student 110 Kč

Leden až březen se prohlídky nekonají.


Aktuální program prohlídek zvěřejníme na webu a na Facebooku

Kapacita je omezená, vstupenky v prodeji v síti GoOut

Do prodeje na místě jsou vstupenky uvolněny hodinu před začátkem.

Zapojeno do akce
"V Praze jako doma"


Program: Prohlídkové okruhy

Vyšehrad - královský hrad 19.06.2021 13:30

Prohlídkový okruh zaměřený na nejstarší historii a pamětihodnosti Vyšehradu spojené s českými panovníky a vyšehradskou církevní kapitulou. Během prohlídky navštívíte pozoruhodný kostel Stětí sv. Jana Křtitele a fragmenty baziliky sv. Vavřince. Poznáte, jak ve středověku vypadala knížecí a královská akropole s kamenným románským mostkem a vyšehradské opevnění s bránou Špičkou.

Kapacita prohlídky je velmi omezená, vstupenky kupujte s předstihem na GoOut.cz V infocentru Špička je k volnému prodeji vyblokováno pouze 5 ks vstupenek.

Komentované prohlídky probíhají v souladu s platnými nařízeními vlády.

Vstupné 160 Kč | snížené 110 Kč

 
Podvečerní procházka Vyšehradem 19.06.2021 18:00

Nechte se provést Vyšehradem a zažijte jeho nezapomenutelnou atmosféru. Dozvíte se něco o pověstech, nejstarší historii a nakonec vás původce nepozorovaně dovede k Letní scéně Vyšehrad, kde, pokud budete mít zájem, stihnete i představení.

Začnete v infocentru Špička, projdete se po Královské a knížecí akropoli, navštívíte vyšehradský hřbitov se Slavínem a nakonec projdete částí kasemat, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

začátky prohlídek v infocentru Špička

vstupenky na GoOut nebo
v infocentru Špička

Prodej vstupenek končí 10 minut před začátkem prohlídky.
Jednotná cena vstupenky je 120 Kč


 
Vyšehrad - národní symbol 20.06.2021 11:00

Prohlídkový okruh zaměřený na báje a pověsti spojené s počátky české státnosti. Během prohlídky poznáte vyšehradské parky a pozoruhodné příběhy zdejších soch a pomníků. Dozvíte se o bohaté stavební činnosti vyšehradské kapituly spojené se jmény vlasteneckých proboštů Václava Štulce a Mikuláše Karlacha. Nevynecháte ani vyšehradský hřbitov s monumentální hrobkou Slavín. 

Kapacita prohlídky je velmi omezená, vstupenky kupujte s předstihem na GoOut.cz V infocentru Špička je k volnému prodeji vyblokováno pouze 5 ks vstupenek.

Komentované prohlídky probíhají v souladu s platnými nařízeními vlády.

Vstupné 160 Kč | snížené 110 Kč

 
Vyšehrad - barokní pevnost 20.06.2021 13:30

Prohlídkový okruh zaměřený na vojenskou minulost Vyšehradu a jeho úlohu v rámci pražského opevnění. Během prohlídky navštívíte Martinské kasematy, tajemné podzemní chodby budované v rámci bastionového opevnění. Poznáte vyšehradské brány a také nově otevřené Podolské kasematy přestavěné za druhé světové války na protiletecké kryty.

Kapacita prohlídky je velmi omezená, vstupenky kupujte s předstihem na GoOut.cz V infocentru Špička je k volnému prodeji vyblokováno pouze 5 ks vstupenek.

Komentované prohlídky probíhají v souladu s platnými nařízeními vlády.

Vstupné 160 Kč | snížené 110 Kč

 
Podvečerní procházka Vyšehradem 23.06.2021 18:00

Nechte se provést Vyšehradem a zažijte jeho nezapomenutelnou atmosféru. Dozvíte se něco o pověstech, nejstarší historii a nakonec vás původce nepozorovaně dovede k Letní scéně Vyšehrad, kde, pokud budete mít zájem, stihnete i představení.

Začnete v infocentru Špička, projdete se po Královské a knížecí akropoli, navštívíte vyšehradský hřbitov se Slavínem a nakonec projdete částí kasemat, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Začátky prohlídek v infocentru Špička.
Procházka končí po 19. hodině u Letní scény,
aby bylo možné pohodlně stihnout představení.

vstupenky na GoOut nebo
v infocentru Špička

Prodej vstupenek končí 10 minut před začátkem prohlídky.
Jednotná cena vstupenky je 120 Kč
 
Vyšehrad - královský hrad 26.06.2021 11:00

Prohlídkový okruh zaměřený na nejstarší historii a pamětihodnosti Vyšehradu spojené s českými panovníky a vyšehradskou církevní kapitulou. Během prohlídky navštívíte pozoruhodný kostel Stětí sv. Jana Křtitele a fragmenty baziliky sv. Vavřince. Poznáte, jak ve středověku vypadala knížecí a královská akropole s kamenným románským mostkem a vyšehradské opevnění s bránou Špičkou.

Kapacita prohlídky je velmi omezená, vstupenky kupujte s předstihem na GoOut.cz V infocentru Špička je k volnému prodeji vyblokováno pouze 5 ks vstupenek.

Komentované prohlídky probíhají v souladu s platnými nařízeními vlády.

Vstupné 160 Kč | snížené 110 Kč

 
Vyšehrad - barokní pevnost 26.06.2021 13:30

Prohlídkový okruh zaměřený na vojenskou minulost Vyšehradu a jeho úlohu v rámci pražského opevnění. Během prohlídky navštívíte Martinské kasematy, tajemné podzemní chodby budované v rámci bastionového opevnění. Poznáte vyšehradské brány a také nově otevřené Podolské kasematy přestavěné za druhé světové války na protiletecké kryty.

Kapacita prohlídky je velmi omezená, vstupenky kupujte s předstihem na GoOut.cz V infocentru Špička je k volnému prodeji vyblokováno pouze 5 ks vstupenek.

Komentované prohlídky probíhají v souladu s platnými nařízeními vlády.

Vstupné 160 Kč | snížené 110 Kč

 
Vyšehrad - barokní pevnost 27.06.2021 11:00

Prohlídkový okruh zaměřený na vojenskou minulost Vyšehradu a jeho úlohu v rámci pražského opevnění. Během prohlídky navštívíte Martinské kasematy, tajemné podzemní chodby budované v rámci bastionového opevnění. Poznáte vyšehradské brány a také nově otevřené Podolské kasematy přestavěné za druhé světové války na protiletecké kryty.

Kapacita prohlídky je velmi omezená, vstupenky kupujte s předstihem na GoOut.cz V infocentru Špička je k volnému prodeji vyblokováno pouze 5 ks vstupenek.

Komentované prohlídky probíhají v souladu s platnými nařízeními vlády.

Vstupné 160 Kč | snížené 110 Kč

 
Vyšehrad - královský hrad 27.06.2021 13:30

Prohlídkový okruh zaměřený na nejstarší historii a pamětihodnosti Vyšehradu spojené s českými panovníky a vyšehradskou církevní kapitulou. Během prohlídky navštívíte pozoruhodný kostel Stětí sv. Jana Křtitele a fragmenty baziliky sv. Vavřince. Poznáte, jak ve středověku vypadala knížecí a královská akropole s kamenným románským mostkem a vyšehradské opevnění s bránou Špičkou.


Kapacita prohlídky je velmi omezená, vstupenky kupujte s předstihem na GoOut.cz V infocentru Špička je k volnému prodeji vyblokováno pouze 5 ks vstupenek.

Komentované prohlídky probíhají v souladu s platnými nařízeními vlády.

Vstupné 160 Kč | snížené 110 Kč

 
Podvečerní procházka Vyšehradem 30.06.2021 18:00

Nechte se provést Vyšehradem a zažijte jeho nezapomenutelnou atmosféru. Dozvíte se něco o pověstech, nejstarší historii a nakonec vás původce nepozorovaně dovede k Letní scéně Vyšehrad, kde, pokud budete mít zájem, stihnete i představení.

Začnete v infocentru Špička, projdete se po Královské a knížecí akropoli, navštívíte vyšehradský hřbitov se Slavínem a nakonec projdete částí kasemat, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Začátky prohlídek v infocentru Špička.
Procházka končí po 19. hodině u Letní scény,
aby bylo možné pohodlně stihnout představení.

vstupenky na GoOut nebo
v infocentru Špička

Prodej vstupenek končí 10 minut před začátkem prohlídky.
Jednotná cena vstupenky je 120 Kč
 
Podvečerní procházka Vyšehradem 03.07.2021 18:00

Nechte se provést Vyšehradem a zažijte jeho nezapomenutelnou atmosféru. Dozvíte se něco o pověstech, nejstarší historii a nakonec vás původce nepozorovaně dovede k Letní scéně Vyšehrad, kde, pokud budete mít zájem, stihnete i představení.

Začnete v infocentru Špička, projdete se po Královské a knížecí akropoli, navštívíte vyšehradský hřbitov se Slavínem a nakonec projdete částí kasemat, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Začátky prohlídek v infocentru Špička.
Procházka končí po 19. hodině u Letní scény,
aby bylo možné pohodlně stihnout představení.

vstupenky na GoOut nebo
v infocentru Špička

Prodej vstupenek končí 10 minut před začátkem prohlídky.
Jednotná cena vstupenky je 120 Kč
 
Podvečerní procházka Vyšehradem 10.07.2021 18:00

Nechte se provést Vyšehradem a zažijte jeho nezapomenutelnou atmosféru. Dozvíte se něco o pověstech, nejstarší historii a nakonec vás původce nepozorovaně dovede k Letní scéně Vyšehrad, kde, pokud budete mít zájem, stihnete i představení.

Začnete v infocentru Špička, projdete se po Královské a knížecí akropoli, navštívíte vyšehradský hřbitov se Slavínem a nakonec projdete částí kasemat, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Začátky prohlídek v infocentru Špička.
Procházka končí po 19. hodině u Letní scény,
aby bylo možné pohodlně stihnout představení.

vstupenky na GoOut nebo
v infocentru Špička

Prodej vstupenek končí 10 minut před začátkem prohlídky.
Jednotná cena vstupenky je 120 Kč
 
Podvečerní procházka Vyšehradem 14.07.2021 18:00

Nechte se provést Vyšehradem a zažijte jeho nezapomenutelnou atmosféru. Dozvíte se něco o pověstech, nejstarší historii a nakonec vás původce nepozorovaně dovede k Letní scéně Vyšehrad, kde, pokud budete mít zájem, stihnete i představení.

Začnete v infocentru Špička, projdete se po Královské a knížecí akropoli, navštívíte vyšehradský hřbitov se Slavínem a nakonec projdete částí kasemat, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Začátky prohlídek v infocentru Špička.
Procházka končí po 19. hodině u Letní scény,
aby bylo možné pohodlně stihnout představení.

vstupenky na GoOut nebo
v infocentru Špička

Prodej vstupenek končí 10 minut před začátkem prohlídky.
Jednotná cena vstupenky je 120 Kč
 
Podvečerní procházka Vyšehradem 17.07.2021 18:00

Nechte se provést Vyšehradem a zažijte jeho nezapomenutelnou atmosféru. Dozvíte se něco o pověstech, nejstarší historii a nakonec vás původce nepozorovaně dovede k Letní scéně Vyšehrad, kde, pokud budete mít zájem, stihnete i představení.

Začnete v infocentru Špička, projdete se po Královské a knížecí akropoli, navštívíte vyšehradský hřbitov se Slavínem a nakonec projdete částí kasemat, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Začátky prohlídek v infocentru Špička.
Procházka končí po 19. hodině u Letní scény,
aby bylo možné pohodlně stihnout představení.

vstupenky na GoOut nebo
v infocentru Špička

Prodej vstupenek končí 10 minut před začátkem prohlídky.
Jednotná cena vstupenky je 120 Kč
 

 
Podvečerní procházka Vyšehradem 21.07.2021 18:00

Nechte se provést Vyšehradem a zažijte jeho nezapomenutelnou atmosféru. Dozvíte se něco o pověstech, nejstarší historii a nakonec vás původce nepozorovaně dovede k Letní scéně Vyšehrad, kde, pokud budete mít zájem, stihnete i představení.

Začnete v infocentru Špička, projdete se po Královské a knížecí akropoli, navštívíte vyšehradský hřbitov se Slavínem a nakonec projdete částí kasemat, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Začátky prohlídek v infocentru Špička.
Procházka končí po 19. hodině u Letní scény,
aby bylo možné pohodlně stihnout představení.

vstupenky na GoOut nebo
v infocentru Špička

Prodej vstupenek končí 10 minut před začátkem prohlídky.
Jednotná cena vstupenky je 120 Kč
 
Podvečerní procházka Vyšehradem 24.07.2021 18:00

Nechte se provést Vyšehradem a zažijte jeho nezapomenutelnou atmosféru. Dozvíte se něco o pověstech, nejstarší historii a nakonec vás původce nepozorovaně dovede k Letní scéně Vyšehrad, kde, pokud budete mít zájem, stihnete i představení.

Začnete v infocentru Špička, projdete se po Královské a knížecí akropoli, navštívíte vyšehradský hřbitov se Slavínem a nakonec projdete částí kasemat, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Začátky prohlídek v infocentru Špička.
Procházka končí po 19. hodině u Letní scény,
aby bylo možné pohodlně stihnout představení.

vstupenky na GoOut nebo
v infocentru Špička

Prodej vstupenek končí 10 minut před začátkem prohlídky.
Jednotná cena vstupenky je 120 Kč
 
Podvečerní procházka Vyšehradem 28.07.2021 18:00

Nechte se provést Vyšehradem a zažijte jeho nezapomenutelnou atmosféru. Dozvíte se něco o pověstech, nejstarší historii a nakonec vás původce nepozorovaně dovede k Letní scéně Vyšehrad, kde, pokud budete mít zájem, stihnete i představení.

Začnete v infocentru Špička, projdete se po Královské a knížecí akropoli, navštívíte vyšehradský hřbitov se Slavínem a nakonec projdete částí kasemat, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Začátky prohlídek v infocentru Špička.
Procházka končí po 19. hodině u Letní scény,
aby bylo možné pohodlně stihnout představení.

vstupenky na GoOut nebo
v infocentru Špička

Prodej vstupenek končí 10 minut před začátkem prohlídky.
Jednotná cena vstupenky je 120 Kč
 
Podvečerní procházka Vyšehradem 31.07.2021 18:00

Nechte se provést Vyšehradem a zažijte jeho nezapomenutelnou atmosféru. Dozvíte se něco o pověstech, nejstarší historii a nakonec vás původce nepozorovaně dovede k Letní scéně Vyšehrad, kde, pokud budete mít zájem, stihnete i představení.

Začnete v infocentru Špička, projdete se po Královské a knížecí akropoli, navštívíte vyšehradský hřbitov se Slavínem a nakonec projdete částí kasemat, které nejsou běžně přístupné veřejnosti.

Začátky prohlídek v infocentru Špička.
Procházka končí po 19. hodině u Letní scény,
aby bylo možné pohodlně stihnout představení.

vstupenky na GoOut nebo
v infocentru Špička

Prodej vstupenek končí 10 minut před začátkem prohlídky.
Jednotná cena vstupenky je 120 Kč
 
Zobrazit vše

Mapa
 
čertovy kameny
čertovy kameny
stětí
stětí
stětí
stětí

Komentované prohlídky

Komentovaná prohlídka Vyšehradu (na objednávku)

V rámci komentované prohlídky navštívíte nejzajímavější místa Vyšehradu spojená s jeho tisíciletým vývojem a legendami. Během 90 minut se podíváte do Cihelné brány, kde je umístěna audiovizuální expozice o Vyšehradu v dějinách pražského opevnění, projdete tajemnými kasematy až do podzemního sálu Gorlice, kde se ukrývají originály soch z Karlova mostu.
Průvodce Vám představí také exteriéry Vyšehradu: nezapomenutelné pohledy na Prahu, vyšehradské opevnění a brány, legendární Čertův sloup, Libušinu lázeň a vyšehradský hřbitov s hrobkou Slavín.


Průvodce je možné objednat v českém jazyce, angličtině, němčině, ruštině, španělštině a dalších světových jazycích.

Objednávky prohlídek Vyšehradu
Minimálně týden před plánovaným termínem.
kabelikova@praha-vysehrad.cz
info@praha-vysehrad.cz

tel.: 241 410 348 (ve všední den)
tel.: 261 225 304 (víkend, svátky)

Osobně v infocentru Špička.

Cena
základní 160 Kč (od 10 osob),
110 Kč (od 15 osob)

V ceně vstup do Cihelné brány, Kasemat a Gorlice.

Začátek vždy u infocentra Špička.
(Prosím dostavte se 5 — 10 min. před začátkem.)
Mapa
 

Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty
Památky z památky - upomínkové předměty

Upomínkové předměty

Památky z památky

Představujeme vám novou kolekci vyšehradských upomínkových předmětů. Pracují s obrazci z vyšehradských dlaždic a mincí a také s motivem hvězdy, použitým v našem novém logu.
Jejich výsledná podoba je dílem autorů nové vizuální identity Vyšehradu, grafických designéru Jana Matouška a Miroko Maroko.

Pastelky, 5 barev: 95,- Kč
Obyčejná tužka s gumou: 20,- Kč za kus
Dočasné tetování, aršík 6 tetování: 50,- kč
Samolepky, aršík 6 samolepek: 25,- Kč
Bavlněné tričko, dámské/pánské, velikosti M, L, XL: 195,- Kč
Magnetka, 4 varianty motivů: 30,- Kč za kus
Plátěná taška s motivy vyšehradských dlaždic: 95,- Kč
Plátěná taška s logem Vyšehradu: 95,- Kč
Zápisník s gumičkou a tužkou: 225,- Kč

Památky z památky jsou v prodeji v infocentru Špička, denně od 10 do 18 hodin.
Platit zde můžete v hotovosti nebo kartou.


Mapa
 
mise
mise
Libuše
Libuše
mise
mise
turnaj
turnaj
mise
mise

Pro školy

Program: Pro školy

1. a 2. třída ZŠ Turnaj krále Karla
Interaktivní divadelní představení s navazujícím programem.

Vydejte se s námi životem Karla IV., do doby kdy žil, do Prahy, kterou proměňoval.
Po představení obdržíte ještě pracovní listy, které učitelce/učiteli pomohou provést třídu Vyšehradem a objevit místa, která jsou s Karlem IV. spojena.Informační leták ke stažení 
Objednávání termínů, rezervace
tel.: 222 513 842
mobil: 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

dítě 90 Kč, učitel zdarma
Minimální počet studentů: 40 nebo
minimální cena za představení 3 600Kč
Maximální počet studentů: 70
 

 
1. - 4. třída ZŠ Staré pověsti české

Divadelní představení s navazujícím programem

Hravý loutkový příběh na motivy Dalimilovy kroniky a Starých pověstí českých Aloise Jiráska.

Pojďme si přiblížit dobu, kterou si nepamatují už ani naše praprababičky. V příbězích Libuše a Přemysla, Bivoje, Horymíra s Šemíkem zapátrat, jak to skutečně bylo!

Po představení obdržíte sadu pracovních listů, které vás provedou Vyšehradem a pomocí zábavných her budete moci prožít některé situace z představení na vlastní kůži.

Harmonogram programu
pohádka STaré pověsti české - 45 minut
pauza na svačinu a příprava na procházku - 20 minut
procházka z pracovními listy - 60 minut
závěrečná prohlídka kasemat a sálu Gorlice - 15 minut

Informační leták ke stažení
Objednávání termínů, rezervace
tel.: 222 513 842
mobil: 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

dítě 90 Kč, učitel zdarma
Program nabízíme pro 40 - 60 dětí


Začátky nejdříve v 9:30 a dále po domluvě každou půlhodinu.
 
2. - 4. třída ZŠ Libuše
Divadelní představení s navazujícím interaktivním programem.

Libuše, Krok, Kazi, Teta, Přemysl Oráč, Chrudoš, Šťáhlava, Bivoj. Znáte je? Znáte jejich osudy? A jak jsou jejich příběhy propojeny s Vyšehradem?
Divadelně-hudební inscenace, ve které se to všechno dozvíte. Přijďte se zatoulat do doby, kdy se zrodila Praha. Inscenace vám dá veškerá vodítka a materiály, abyste s dětmi mohli projít Vyšehradem.
K představení obdržíte sadu pracovních listů a vstupenku do kasemat a Gorlice.

Harmonogram programu
9:00 pohádla Libuše v sále Starého purkrabství (délka 60 min.)
10:00 učitel prochází s třídou Vyšehradem dle pracovních listů
11:30 závěrečná prohlídka kasemat a podzemního sálu Gorlice

Informační leták ke stažení 
Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

dítě 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 40 nebo
minimální cena představení 3 600 Kč
maximální počet studentů: 70
 
2. - 5. třída ZŠ Budíme češtinu

Interaktivní storytellingová inscenace plná her.

Karel Hynek Mácha, Josef Jungman a Magdalena Dobromila Rettigová. Tři národní buditelé a jejich osudy.

Spolu se dvěma vypravěči si žáci vyzkouší, jaké to mohlo být v době Národního obrození. Pomocí příběhů si děti lépe představí dané období a snadněji si zapamatují informace. Příběhy jsou proloženy hrami, ve kterých si žáci na vlastní kůži vyzkouší být pravými buditeli.

Informační leták se stažení
Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena
dítě 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 25 nebo
minimální cena představení 2 250 Kč
maximální počet studentů: 50
 

 
3. - 5. třída ZŠ Ať žije republika!

Vzdělávací vypravěčská inscenace, která propojuje příběhy známých i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřednictvím her a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá chápat dobové souvislosti a uceluje kontext.

Na inscenaci navazují pracovní listy, které dostanou pedagogové po skončení představení.
Předsatvení trvá 60 minut


Informační leták ke stažení


Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena
dítě 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 35 nebo 
minimální cena představení 3 000 Kč
maximální počet studentů: 50
 
4. - 7. třída ZŠ a primy osmiletých gymnázií Mise Vyšehrad

Interaktivní poznávací vycházka po Vyšehradě.

Tématem vycházky je Vyšehrad, jeho historie a místa.
Program má tři části a trvá tři hodiny:
1. počáteční diskuse o Vyšehradu (evokace)
2. interaktivní vycházka (2 hodiny zážitkového programu)
3. reflexe programu (propojení zážitků s novými poznatky)

Děti jsou provázeny průvodcem po areálu a na základě prožitých situací u jednotlivých památek se dozvědí o mytologii a historii Vyšehradu.
Během vycházky děti navštíví Staré purkrabství, Královskou a knížecí akropoli, baziliku sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov a Slavín a nakonec projdou kasematy až do tajemného sálu Gorlice, kde jsou umístěny originály soch z Karlova mostu.

Vycházka začíná na Starém purkrabství, v hodinu dle domluvy. Program trvá 3 hodiny.

Objednávky termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

student 120 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 20 nebo
minimální cena vycházky 2 400 Kč
maximální počet studentů: 40

 

 
8. a 9. třída ZŠ a 1. a 2. ročník gymnázií a SŠ Výprava

Netradiční interaktivní prohlídka Vyšehradu.

Tématem Výpravy je genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty.
Vyšehrad tu byl, je a bude. Jak souvisí Vyšehrad s 17. listopadem 1989 a K.H. Máchou? Kdo je Mocker a jak to vypadá v kostele sv. Petra a Pavla? Ubránila někdy Vyšehradská pevnost Prahu? A proč Libuše věštila zrovna z Vyšehradu, když tu asi nikdy nežila?

Během Výpravy navštíví třídy kasematy se sálem Gorlice, kde jsou umístěny originály soch z Karlova mostu. Dále pak vyhlídku na Prahu, Karlachovy sady, Čertovy kameny, kostel sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství.

Studenti jsou provázeni průvodcem, se kterým zkoumají jednotlivá místa, diskutují a řeší různé situace. V rámci Výpravy studentům zapůjčíme sluchátka a MP3 přehrávače, které využijí v několika aktivitách. Stejně tak budou sami dohledávat informace na googlu, aby obrázek z Výpravy byl co nejcelistvější.


Informační leták ke stažení 
Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Ceny
student 120 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 20 nebo
minimální cen programu 2 400 Kč
maximální počet studentů: 35
 

 
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště

Dětské hřiště

Hřiště „Ze starých pověstí českých“ je vybudováno v tzv. Malé zahradě na pahorku proti rotundě svatého Martina.

Na vzniku hřiště se podílely děti z mateřské školky Na Bučance. Malovaly obrázky, jak si hřiště představují a pak s autory návrhu projednávaly na místě jednotlivé prvky. Hřiště je příležitostí, jak na Vyšehradě připomenout slavné legendy z Kosmovy kroniky, známé dětem z Jiráskových Starých pověstí českých. Potkáte zde Bivoje s kancem na zádech, Přemysla, sestry Kazi, Tetu a Libuši, praotce Čecha a chrabrého zemana Horymíra. U jeho sochy si můžete vyzkoušet „Horymírův skok“ z hradeb, ovšem bez koně.
Herní prvky jsou určeny
pro děti od 3 do 15 let.


Návštěvní doba

květen – září
8 – 20 hodin
říjen – duben
9 – 19 hodin

Mapa
 
Map
Map

Jak se k nám dostanete

Spojení
metro trasa C
- Vyšehrad
tram. 7, 14, 18, 24, 53, 55 - Albertov
tram. 2, 3, 7, 17, 21, 52 - Výtoň


Adresa ředitelství

Národní kulturní památka Vyšehrad
V Pevnosti 159/5b
Praha 2  128 00
tel.: 241 410 348 / 241 410 247
info@praha-vysehrad.cz


Expozice otevřeny denně

10 – 18 hodin

Galerie Vyšehrad
Út - Pá: 13 - 18 hodin
So - Ne: 10 - 18 hodin


Parkování v areálu Vyšehradu je možné pouze na vyhrazených místech mezi Leopoldovou a Táborskou branou.

Povolení k vjezdu do areálu Vyšehradu vydává Národní kulturní památka Vyšehrad.

Vjezd autobusů do areálu Vyšehradu není povolen.

V areálu Národní kulturní památky Vyšehrad není dovoleno 

 • volné pobíhání psů ( pouze na louce u Táborské brány ), jinak na vodítku
 • jízda na kolečkových bruslích 
 • jízda na kole ( pouze na veřejných komunikacích )
 • jízda na skateboardu
 • jízda na Segway
 • rozdělávání ohně
 • stanování
 • trhání a ničení zeleně
 • užívání omamných a psychotropních látek
 • Zákaz sezení a pohybu po hradbách
 • Zákaz vstupu na Vyšehradskou skálu

  Nedodržení těchto pravidel bude řešeno příslušníky Městské policie blokovou pokutou.  

V celém areálu Vyšehradu je zakázáno volné pobíhání psů. 

Volné pobíhání psů povoleno pouze na louce u Táborské brány a pod Cihelnou bránou.

Návštěvní řádPrůvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání.

Mapy, průvodce, suvenýry je možné zakoupit 
v informačním centru Špička a v informačním centru Cihelná brána.

Programový newsletter