Staré_purkrabství_zima1
Staré_purkrabství_zima1
Staré purkrabství_cb
Staré purkrabství_cb
SP_sal
SP_sal
SP_predzahratka
SP_predzahratka
 

Staré purkrabství

Staré purkrabství je jednou z palácových staveb, které byly postaveny v královském okrsku za vlády Karla IV. v druhé polovině 14. století. Jako jediná přečkala plenění husitských oddílů v roce 1420 a to pravděpodobně proto, že zde bylo sídlo hospodářského správce Vyšehradu. Současná podoba purkrabství pochází z 18. století a je dílem barokní přestavby pro potřeby vyšehradské pevnosti.

V novodobé historii prošlo Staré purkrabství významnou obnovou v letech 2003 – 2005, kdy zde vznikl sál pro 90 diváků a kavárna.

Víkendový program pro děti
pohádky - výtvarné dílny - akce pro děti
Pravidelný nedělní dětský kulturní nebo kreativní program můžete spojit také s procházkou v parku nebo návštěvou dětského hřiště.

Rezervace vstupenek na
pokladna@praha-vysehrad.cz
tel.: 222 513 842

Pokladna otevřená hodinu
před začátkem programu.

Vstupenky
pohádka: dítě 80Kč / dospělý 60Kč
pohádka s dílnou: dítě 90Kč / dospělý 80Kč
výtvarná dílna: dítě 60Kč / dospělý 40Kč

fb vysehradpurkrabstvi

Programový newsletter zde.

Kancelář
tel.: 222 513 505

Program: Staré purkrabství

Právní úprava pohřbívání a péče o hřbitovy 19.01.2017

9:30

Přednáší ThLic. Tomáš Kotrlý, Ministerstvo pro místní rozvoj.
Právní úprava pohřbívání a péče o hřbitovy s odkazem na novelu zákona o pohřebnictví.
Komplexní pohled na pohřebnictví.

Vstupné:
300 Kč (studenti s kartou ISIC 100 Kč)

Registrace v den semináře od  9:00
Registrace na registrace@omniumos.cz

 
Výtvarná dílna - loutky 22.01.2017

15:00

Období masopustu se hemží maškarami, pojďme si vyrobit vlastní malou loutku, od nejjednodušších na špejli pro ty nejmenší, přes hýbací s patentkami až po zjednodušenou verzi marionety. Kdo by stihl loutku, může pro ni vyrobit i divadélko. Kdo rád maluje, může loutky kreslit či malovat na papír či kartón, kdo raději lepí, budou k dispozici i jiné materiály, drátky, odstřižky látek a kůží, stužky, bavlnky, knoflíky, korálky apod. 
Výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let.
Dílnu vede Adéla Marie Jirků

Vstupenky:
dítě 60 Kč
dospělý 40 Kč
rezervace pokladna@praha-vysehrad.cz
 
Výtvarná dílna se svatými - socha sv. Šebestiána 29.01.2017

15:00

Svatého Šebestián, kterého poznáme podle atributů šípů, najdeme i na Vyšehradě. Patří mezi často zobrazované světce a objevuje se i na barokních morových sloupech. Barokní sochy, a to nejen ty na morových sloupech, byly převážně sochané do pískovce. Děti si na dílně vyzkouší jednoduché sochání do ytongu (náhrady pískovce), pro menší děti bude připravená keramická hlína.

Výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let.
Dílnu vede Kristýna Fialová

Vstupenky:
dítě 60 Kč
dospělý 40 Kč
rezervace pokladna@praha-vysehrad.cz

 

Bajaja 05.02.2017
15 hodin
výroba dračích loutek

Před pohádkou je připravena ve foyer výtvarná dílna

16 hodin
Také vám někdy přijde, že máte doma místo dětí draky? Víte jak se poznali vaši rodiče? Co se stane, když král přislíbí své tři dcery třem drakům? Proč Bajaja odjíždí do světa? A proč po boji vždy utíká? 
Rytířská pohádka, která vypráví o skryté lásce a neskrývané udatnosti, o nutnosti a schopnosti se správně rozhodovat, o poslušnosti, o vzbouření, o prostém lidu i královské rodině.Tři draci, dva herci, jeden muzikant, loutky a jedna otočná scéna.

Divadlo Damúza
Pohádka vhodná pro děti od 6 let.

Vstupenky:
díte 90 Kč
dospělý 80 Kč
rezervace pokladna@praha-vysehrad.cz

 

 
Možnosti financování záchrany a obnovy kulturního dědictví 09.02.2017

9.30 hodin

Seminář s představením možností získání finančních prostředků na záchranu a obnovu kulturního dědictví z dotačních programů Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Ministerstva obrany, Česko-německého fondu budoucnosti. 
Představeny budou i možnosti získání prostředků prostřednictvím crowdfundingu či portálu Darujme.cz a možnosti nestátních nadací. 

Registrace v den semináře od  9 hodin
Registrace na registrace@omniumos.cz

Vstup 200 Kč
Více informací na www.omniumos.cz

 
O námořníku Čepičkovi 12.02.2017

15 hodin

Hledá se princezna Alénka! Jen odvážný námořníček Čepička beze strachu vyráží na dobrodružnou plavbu za princeznou. Hrozný pirát Sakradrát, zlatovlasá mořská panna a obří had. To všechno uvidíte na vlastní vykulené oči. Ale žádný strach! I batolata mají z našich loutek legraci a konec cesty námořníka Čepičky by měl být podle hvězdopravců šťastný.

Divadlo Basta fidli
Pohádka vhodná pro děti od 4 let.

vstupenky:
dítě 80 Kč
dospělá 60 Kč
rezervace pokldana@praha-vysehrad.cz
 
Výtvarná dílna - leporelo 19.02.2017

15 hodin

Vyrobíme si rozkládací knížku, ve které různými technikami zobrazíme svou oblíbenou pohádku, vlastní příběh, atlas vymyšlených zvířat nebo ji můžeme připravit jako fotoalbum či herbář, který si pak naplníme až doma.

Tip: Kdo by chtěl ilustrovat vlastní příběh, doporučuji rozmyslet si ho předem, nebudete se tím pak zdržovat v dílně.

Výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let.
Dílnu vede Adéla Marie Jirků

vstupenky:
díte 60 Kč
dospělý 40 Kč
rezervace pokladna@praha-vysehrad.cz
 
Kláštery, kostely, kaple, fary a jejich klima 23.02.2017

9.30 hodin

Přednáška Ing. Jan Červenáka zaměřená na témata: průzkum ventilačních systémů historických staveb, představení historických systémů odvětrávání, mikroklimatické podmínky v památkách a návrhy sanačních a ventilačních opatření. 

Registrace v den semináře od  9:00
Registrace na registrace@omniumos.cz

Vstup 300 Kč
Více informací na www.omniumos.cz

 
Výtvarná dílna - koruna sv. Kateřiny 26.02.2017

15 hodin

Svatá Kateřina patří mezi populární světice. Zobrazovaná bývá s kolem a často i s korunou, symbolem vítězství. Na dílně si děti vyrobí korunu z hliníkové folie a vyzkouší si techniku tepání. Korunu budou moci dozdobovat barevnými tušemi.

Výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let.
Dílnu vede Kristýna Fialová

Vstupenky
dítě 60 Kč
dospělý 40 Kč
rezervace pokladna@praha-vysehrad.cz

 
Zobrazit vše
Mapa
 
galerie
galerie
galerie_int
galerie_int
galerie
galerie
galerie
galerie

Galerie Vyšehrad

Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže, součásti středověkého opevnění. Stojí na skále nad tzv. Libušinou lázní. Podle představ obrozenců, z vrcholku této skály, bájná kněžna Libuše věštila slávu městu Praze.


Galerie se nově zaměřuje na mladé a nejmladší autory, přičemž její prioritní orientace je na malbu, tvorbu obrazu a příbuzná média. Během tří let má koncepce ambici představit významné a zajímavé umělce, jejichž předností je koncentrovaná práce v jednom médiu (s přesahy), přičemž samo toto médium je mnohde aktualizováno a prověřováno různými postupy.
Otevřeno denně
leden — březen, listopad — prosinec
9.30 — 17 hodin
duben — říjen
9.30 — 18 hodin 

fb vysehradgalerie

23.12.2016 — 1.3.2017 je galerie zvřená.

Výstavní rok 2017 zahajuje 2.března

Archiv starších výstav

Mapa
 
cihelná brána
cihelná brána
cihelná brána
cihelná brána
expozice
expozice
expozice
expozice
expozice_CB
expozice_CB

Cihelná brána

Cihelná brána byla postavena v empírovém stylu v roce 1841 v souvislosti se stavbou nové táborské silnice přes Vyšehrad. Stalo se tak z iniciativy pražského místodržícího Karla Chotka. Brána je tvořena průjezdem a dvěma průchody pro pěší, které jsou po stranách doplněny prostory strážnice.

Dnes je zde Infocentrum a hlavní vstup do kasemat s multimediální projekcí
o Vyšehradu.

Vyšehrad v dějinách pražského opevnění
Moderní audiovizuální expozice nabízí ojedinělý exkurz do pražské historie.
Na unikátním trojrozměrném modelu současné Prahy můžete sledovat vývoj Vyšehradu v souvislosti s vývojem města a jeho opevnění.

Výstava se skládá ze dvou audiovizuálních prezentací. Jedna promítá vývoj Prahy a hradeb na model soudobé Prahy. Druhá je promítána na stěnu a tak detailně dovysvětluje jednotlivá zvýrazněná místa na modelu pomocí historických kresebných rekonstrukcí, obrazových materiálů a dobových fotografií.

Otevřeno denně
leden — březen, listopad — prosinec
9.30 — 17 hodin 
duben — říjen
9.30 — 18 hodin

Volný vstup.

tel.: 242 451 197
Mapa

 
kasematy
kasematy
gorlice
gorlice
gorlice
gorlice
gorlice
gorlice

Kasematy a Gorlice

Spletitý systém kasemat, podzemních chodeb pro rychlý přesun vojska, vznikal v průběhu 17. a 18. století v souvislosti se stavbou barokního bastionového opevnění. Vyšehradské kasematy mají délku přes 1 km, chodby jsou zhruba 1,5 m široké a 2 m vysoké. Největším podzemním prostorem je tzv. Gorlice o rozloze 300 m2 a výšce 13m. V případě válečného ohrožení sloužila jako shromaždiště vojska, skladiště střeliva a potravin. Dnes je zde umístěno šest originálních sousoší z Karlova mostu. 

Prostor byl vyklizen, zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti v 90. letech 20. století. 

Sál Gorlice je součástí prohlídky kasemat a je zde umístěno 6 originálních soch z Karlova mostu:
- sousoší sv. Bernard s Madonou od M. V. Jackla (1709)
- sousoší sv. Augustina a sv. Mikuláše Tolentinského od J. B. Kohla (1708)
- socha sv. Vojtěcha od F. M. Brokoffa (1709)
- socha sv. Anny od M. V. Jackla (1707)
- sousoší sv. Ludmily s malým Václavem od M. B. Brauna (1720 – 1724)

V jarních a letních měsících je Gorlice využívána pro netradiční výstavní a divadelní projekty.
Otevřeno denně
leden — březen, listopad — prosinec
9.30 — 17 hodin 
duben — říjen
9.30 — 18 hodin

Vstupenky
dospělý 60 Kč
dítě / student / senior 30 Kč
rodina (2 dospělý a 2 děti) 120 Kč
děti do 6 let zdarma

Poslední prohlídka 1 hodinu před zavírací dobou.

skupiny od 10 osob
duben — září
nutné objednat předem na kabelikova@praha-vysehrad.cz


Mapa
 
goticka sklep int
goticka sklep int
goticky sklep
goticky sklep

Gotický sklep

Gotický sklep je torzem jedné ze čtyř palácových staveb, postavených v rámci královského okrsku za vlády Karla IV. v druhé polovině 14. století. Prostor sloužil pravděpodobně k uskladnění zásob, zatímco v dnes již nedochovaném prvním patře se nejspíše nacházel hodovní sál s arkýřovou kaplí. Stavby královského okrsku byly vypleněny a rozbořeny husitskými oddíly v roce 1420. Jejich ruiny byly odstraněny při výstavbě barokní pevnosti. 

Gotický sklep byl zrekonstruován pro stálou expozici

Historické podoby Vyšehradu.
Expozice představuje Vyšehrad v jeho různých historických podobách. Nejstarší exponáty dokládají pobyt a činnost lidí na Vyšehradě již ve 4. a 3. tisíciletí před Kristem. Návštěvníci se mohou dozvědět přímo na místě více informací o proměnách této lokality, jejího určení a pochopení v čase.

Stálou expozici připravila Národní kulturní památka Vyšehrad ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, exponáty zapůjčil Archeologický ústav AV ČR a Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Otevřeno denně
leden — březen, listopad — prosinec
9.30 — 17 hodin 
duben — říjen
9.30 — 18 hodin 

Vstupenky
dospělý 50 Kč
dítě / student / senior 30 Kč
rodina (2 dospělí a 2 děti) 100 Kč
děti do 6 let zdarma

Bezbariérový přístup od Starého purkrabství.


Mapa
 
letní scéna v zimě
letní scéna v zimě
letní scéna
letní scéna
letní scéna v zimě
letní scéna v zimě
letní scéna
letní scéna

Letní scéna

Letní scéna se nachází na ploše tzv. redanu, vybudovaného v letech 1849-50 jako předsunutá pozice pro odstřelování města hmoždíři. Jednalo se o reakci vídeňské vlády na potlačené povstání, které v Praze propuklo v červnu 1848. Podobné pozice pro kontrolu města byly zřízeny také na Klárově a na Petříně. Nikdy však nebyly pro zamýšlený účel využity. Jejich funkce zanikla spolu se zrušením pevnostního statutu Vyšehradu v roce 1911.

Letní scéna Vyšehrad - amfiteatr uprostřed hradeb je v provozu od 90. let 20.stol. 
Letní scéna je otevřená dle aktuálního programu za příznivého počasí od května do září.  

Vstup pro vozíčkáře je ze spodní části Letní scény, nachází se pod hradbami Vyšehradu.

Program: Letní scéna

Vyšehraní - masopust 19.02.2017

od 9 hodin 
Od rána a po celý den ukázky řeznického řemesla.

14 hodin
Tradice, čepice , truhlice
Premiéra autorské hry o tradicích pro malé děti i dospělé v podání divadelního spolku Jedeme k vám.

Tradičního jídla, pití i zábavy bude tedy po celý den dost. 
Stačí si jen naplánovat příjemnou procházku areálem Vyšehradu .
Na konci na Vás čeká divadlo, spousta dobrot a něco na zahřátí nejen duše. Zároveň zde bude zajištěn předprodej vstupenek na velké Vyšehraní.
 
vstupné 70 Kč

více informací na vysehrani.cz
 

Mapa