špička
špička
cihelná brána
cihelná brána
infocentrum Špička
infocentrum Špička
špička
špička

Infocentrum Špička

Prostor dnešního infocentra a část průjezdu je vše co se zachovalo z mohutné gotické brány Špička. Byla postavena za vlády Karla IV. kolem roku 1350 jako součást nového opevnění Vyšehradu a jeho neodmyslitelná dominanta. Dvoupatrová brána měla podobu průjezdné pevnosti s ochozem a devíti věžicemi, díky kterým získala své pojmenování. Zbořena byla v osmdesátých letech 18. století, aby uvolnila místo pro rozšíření komunikace.     

Informace, prodej publikací, suvenýrů a malé občerstvení.
Otevřeno denně
leden — březen, listopad — prosinec
9.30 — 17 hodin
duben — říjen
9.30 — 18 hodin

tel.: 261 225 304


Mapa
 

Infocentrum Cihelná brána

Cihelná brána byla postavena v empírovém stylu v roce 1841 v souvislosti se stavbou nové táborské silnice přes Vyšehrad. Stalo se tak z iniciativy pražského místodržícího Karla Chotka. Brána je tvořena průjezdem a dvěma průchody pro pěší, které jsou po stranách doplněny prostory strážnice.

Otevřeno denně
leden – březen, listopad – prosinec
9.30 – 17 hodin
duben – říjen
9.30 – 18 hodin

tel.: 242 451 197

Prodej vstupenek do kasemat a Gorlice.

Publikace

Vyšehradské fejetony Popelky Biliánové

"Vyšehrad! Kolik kouzla a romantiky skrývá se pod tímto jménem, kolik bájných představ minulosti spojujeme s tímto zvukem. Vyšehradská skála ční směle nad Vltavou a odráží se v jejích vlnách jako výspa minulosti v moři přítomnosti a zachovává mlčení i vůči přísné historické kritice, která ji zbavila bájeslovného nimbu."

Vydalo nakladatelství Klímová Nikole - Take Take Take ve spolupráci s Vyšehradským jezdcem, v Praze 2018

Cena: 200 Kč
fejetony-Biliánová
 
Tváře Vyšehradu

Průvodce Vyšehradem

Vyšehrad, ta tajemná skála nad Vltavou, od nepaměti přitahovala pozornost lidí. K Vyšehradu se váží nejstarší české pověsti. V běhu času byl obranným bodem na jižním okraji pražského souměstí, panovnickým hradem, sídlem významné církevní instituce, pevností i samostatným městem. Dnešní podoba je výsledkem jeho vývoje od středověkého hradu, přes barokní citadelu, až k národnímu symbolu. Vyšehrad má mnoho tváří, které se navzájem prolínají. Tento průvodce je pomůže odhalit.

historický vhled - 4 dějinné epochy - popis 40 objektů - dosud nezveřejněné vizualizace a fotografie

Průvodce vyšel v české a anglické verzi.
cena: 90 Kč

Tváře Vyšehradu
 
Vyšehrad - historické podoby

Publikace na 160 stránkách představuje Vyšehrad v různých jeho podobách, historických i současných. Čtenář zde nalezne kapitoly věnující se nejstarším dějinám Vyšehradu, objeví středověký Vyšehrad jako sídlo českých panovníků i staroslavné vyšehradské kapituly, pozná středověkou a barokní vyšehradskou pevnost. Na stránkách knihy bude procházet zaniklým městem Hory Vyšehradu, vyšehradským podhradím i současnými vyšehradskými sady a parky. Dočte se i o bájné a romantické minulosti Vyšehradu a okolnostech vzniku národního pohřebiště na Vyšehradě, v jedné z kapitol se seznámí i s vyšehradskou patriotkou a svéráznou spisovatelkou Popelkou Biliánovou.

Nedílnou součástí publikace je více než 170 obrázků, současných fotografií, reprodukcí rytin a obrazů z 17. - 19. století, dobových fotografií z druhé poloviny 19. a počátku 20. století, mapek, plánů a ilustračních kreseb.

Publikace je dílem kolektivu autorů z různých pražských institucí, vychází v české a  anglické verzi. 

Cena: 490 Kč
vysehrad-historicke-podoby
 
Vyšehradská zastavení, stručný průvodce

Kapesní průvodce v rozsahu 32 stran obsahuje plánek Vyšehradu a text doprovázejí barevné fotografie.

Sestavila: Pavla Státníková
Redakce: Míla Havelková
Autoři fotografií: Petr Hron, Karel Neubert
Mapa a kresba: Petr Melan

Cena: 45 Kč
Vyšehradská zastavení
 
Plán Vyšehradu

Cena: 20 Kč
Plán Vyšehradu
 
Poselství stromů

Poselství stromů 
Poselství stromů
 

Originální sochy z Karlova mostu

Průvodce expozicí v Gorlici.

Cena: 50 Kč 
sochy v Gorlici
 
Vyšehradský hřbitov

Cena: 50 Kč 
Vyšehradský vřbitov - průvodce
 
Plánek Vyšehradského hřbitova

Cena: 20 Kč
Vyšehradský hřbitov - plánek
 
Zobrazit vše
Mapa
 
stětí
stětí
stětí
stětí
stětí
stětí

Komentované prohlídky

Prohlídka Vyšehradu s průvodcem
Vydejte se s námi do historie a poznejte legendy, které se pojí k Vyšehradu. Během 90 minut navštívíte jeho nejzajímavější místa. Podíváte se do  Cihelné brány jejíž expozice dokumentuje Vyšehrad, jako pevnost a projdete tajemnými kasematy až do podzemního sálu Gorlice, kde se ukrývají originály soch z Karlova mostu. 
Průvodce Vám představí i exteriéry Vyšehradu: nezapomenutelné pohledy na Prahu, vyšehradské opevnění a brány, legendární Čertův sloup, Libušinu lázeň a vyšehradský hřbitov jemuž vévodí monumentální hrobka Slavín.

Průvodce je možné objednat v českém jazyce, angličtině, němčině, ruštině, španělštině a dalších světových jazycích.
Prohlídka kostela Stětí svatého Jana Křtitele a Martinských kasemat

Gotický kostel sv. Jana Křtitele byl postaven v druhé polovině 14. století. Jednalo se o dvoulodní halovou stavbu, vestavěnou přímo do hradební zdi. Pozoruhodný kostel přežil husitské války a osudnou se mu stala až přeměna Vyšehradu v barokní pevnost v letech 1653 až 1727. Skromné fragmenty jsou dnes skryty v násypu bastionového opevnění za barokní kaplí Panny Marie Šancovské, postavené z iniciativy Vyšehradské kapituly roku 1764.
Objednávky prohlídek Vyšehradu
Minimálně týden před plánovaným termínem.
kabelikova@praha-vysehrad.cz
info@praha-vysehrad.cz

tel.: 241 410 348 (ve všední den)
tel.: 261 225 304 (víkend, svátky)

Osobně v infocentru Špička.

Cena
základní 120 Kč
snížená (student/senior) 90 Kč
minimum za prohlídku 1200 Kč

V ceně vstup do Cihelné brány, Kasemat a Gorlice, mapka Vyšehradu.

Začátek vždy u infocentra Špička.
(Prosím dostavte se 5 — 10 min. před začátkem.)


Prohlídky kostela Stětí sv. Jana Křtitele a Martinských kasemat:
Začátek prohlídky
každou sobotu a neděli v 11 a 14 hodin
v infocentru Špička.
tel.: 261 225 304

Vstupenky
dospělý 50 Kč
senior / student 30 Kč

Leden až březen se prohlídky nekonají.

Od 2.9. 2019 do konce roku probíhá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele rekonstrukce, z toho důvodu se do konce roku nekonají víkendové prohlídky.
Děkujeme za pochopení
Mapa
 
mise
mise
Libuše
Libuše
mise
mise
turnaj
turnaj
mise
mise

Pro školy

Program: Pro školy

7. - 9. třída ZŠ, sekunda až kvarta víceletých gymnázií Bankovka - program ke 100. výročí československé měny

Speciální program k výročí vzniku československé koruny.

Program trvá 2 hodiny a má 3 části:
komentovaná prohlídka výstavy - 30 minut
beseda - 30 minut
tvůrčí dílna - 60 minut

Komentovaná prohlídka výstavy o okolnostech vzniku československé koruny. 100 let její existence je dokumentováno na procesu kolkování, který ji provázel po celou dobu a je světovým unikátem.

Beseda je zaměřená na pochopení role měny v ekonomice, jkejí vávoj a budoucnost elektronických peněz.

Na tvůrčí dílně si studenti při využití znalostí z výstavy a besedy upevní získané poznatky.

Termíny programu:

23. října a 13. listopadu (jiné termíny možné po dohodě)
začátek programu 9 hodin

Informační leták ke stažení

Objednávky termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

student 90 Kč, učitel zdarma
kpacita 30 studentů
 
1. a 2. třída ZŠ Turnaj krále Karla
Interaktivní divadelní představení s navazujícím programem.

Vydejte se s námi životem Karla IV., do doby kdy žil, do Prahy, kterou proměňoval.
Po představení obdržíte ještě pracovní listy, které učitelce/učiteli pomohou provést třídu Vyšehradem a objevit místa, která jsou s Karlem IV. spojena.Informační leták ke stažení 
Objednávání termínů, rezervace
tel.: 222 513 842
mobil: 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

dítě 90 Kč, učitel zdarma
Minimální počet studentů: 40 nebo
minimální cena za představení 3 600Kč
Maximální počet studentů: 70
 

 
1. - 4. třída ZŠ Staré pověsti české

Divadelní představení s navazujícím programem

Hravý loutkový příběh na motivy Dalimilovy kroniky a Starých pověstí českých Aloise Jiráska.

Pojďme si přiblížit dobu, kterou si nepamatují už ani naše praprababičky. V příbězích Libuše a Přemysla, Bivoje, Horymíra s Šemíkem zapátrat, jak to skutečně bylo!

Po představení obdržíte sadu pracovních listů, které vás provedou Vyšehradem a pomocí zábavných her budete moci prožít některé situace z představení na vlastní kůži.

Harmonogram programu
pohádka STaré pověsti české - 45 minut
pauza na svačinu a příprava na procházku - 20 minut
procházka z pracovními listy - 60 minut
závěrečná prohlídka kasemat a sálu Gorlice - 15 minut

Informační leták ke stažení
Objednávání termínů, rezervace
tel.: 222 513 842
mobil: 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

dítě 90 Kč, učitel zdarma
Program nabízíme pro 40 - 60 dětí


Začátky nejdříve v 9:30 a dále po domluvě každou půlhodinu.
 
2. - 4. třída ZŠ Libuše
Divadelní představení s navazujícím interaktivním programem.

Libuše, Krok, Kazi, Teta, Přemysl Oráč, Chrudoš, Šťáhlava, Bivoj. Znáte je? Znáte jejich osudy? A jak jsou jejich příběhy propojeny s Vyšehradem?
Divadelně-hudební inscenace, ve které se to všechno dozvíte. Přijďte se zatoulat do doby, kdy se zrodila Praha. Inscenace vám dá veškerá vodítka a materiály, abyste s dětmi mohli projít Vyšehradem.
K představení obdržíte sadu pracovních listů a vstupenku do kasemat a Gorlice.

Harmonogram programu
9:00 pohádla Libuše v sále Starého purkrabství (délka 60 min.)
10:00 učitel prochází s třídou Vyšehradem dle pracovních listů
11:30 závěrečná prohlídka kasemat a podzemního sálu Gorlice

Informační leták ke stažení 
Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

dítě 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 40 nebo
minimální cena představení 3 600 Kč
maximální počet studentů: 70
 
2. - 5. třída ZŠ Budíme češtinu

Interaktivní storytellingová inscenace plná her.

Karel Hynek Mácha, Josef Jungman a Magdalena Dobromila Rettigová. Tři národní buditelé a jejich osudy.

Spolu se dvěma vypravěči si žáci vyzkouší, jaké to mohlo být v době Národního obrození. Pomocí příběhů si děti lépe představí dané období a snadněji si zapamatují informace. Příběhy jsou proloženy hrami, ve kterých si žáci na vlastní kůži vyzkouší být pravými buditeli.

Informační leták se stažení
Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena
dítě 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 25 nebo
minimální cena představení 2 250 Kč
maximální počet studentů: 50
 

 
3. - 5. třída ZŠ Ať žije republika!

Vzdělávací vypravěčská inscenace, která propojuje příběhy známých i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřednictvím her a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá chápat dobové souvislosti a uceluje kontext.

Na inscenaci navazují pracovní listy, které dostanou pedagogové po skončení představení.
Předsatvení trvá 60 minut


Informační leták ke stažení


Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena
dítě 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 35 nebo 
minimální cena představení 3 000 Kč
maximální počet studentů: 50
 
4. - 7. třída ZŠ a primy osmiletých gymnázií Mise Vyšehrad

Interaktivní poznávací vycházka po Vyšehradě.

Tématem vycházky je Vyšehrad, jeho historie a místa.
Program má tři části a trvá tři hodiny:
1. počáteční diskuse o Vyšehradu (evokace)
2. interaktivní vycházka (2 hodiny zážitkového programu)
3. reflexe programu (propojení zážitků s novými poznatky)

Děti jsou provázeny průvodcem po areálu a na základě prožitých situací u jednotlivých památek se dozvědí o mytologii a historii Vyšehradu.
Během vycházky děti navštíví Staré purkrabství, Královskou a knížecí akropoli, baziliku sv. Petra a Pavla, Vyšehradský hřbitov a Slavín a nakonec projdou kasematy až do tajemného sálu Gorlice, kde jsou umístěny originály soch z Karlova mostu.

Vycházka začíná na Starém purkrabství, v hodinu dle domluvy. Program trvá 3 hodiny.

Informační leták ke stažení 
Objednávky termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

student 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 20 nebo
minimální cena vycházky 1 800 Kč)
maximální počet studentů: 40

 

 
8. a 9. třída ZŠ a 1. a 2. ročník gymnázií a SŠ Výprava

Netradiční interaktivní prohlídka Vyšehradu.

Tématem Výpravy je genius loci Vyšehradu, důležitá i zapadlá místa, významné osobnosti a historické momenty, které jsou s Vyšehradem spjaty.
Vyšehrad tu byl, je a bude. Jak souvisí Vyšehrad s 17. listopadem 1989 a K.H. Máchou? Kdo je Mocker a jak to vypadá v kostele sv. Petra a Pavla? Ubránila někdy Vyšehradská pevnost Prahu? A proč Libuše věštila zrovna z Vyšehradu, když tu asi nikdy nežila?

Během Výpravy navštíví třídy kasematy se sálem Gorlice, kde jsou umístěny originály soch z Karlova mostu. Dále pak vyhlídku na Prahu, Karlachovy sady, Čertovy kameny, kostel sv. Petra a Pavla, vyšehradský hřbitov se Slavínem a Staré purkrabství.

Studenti jsou provázeni průvodcem, se kterým zkoumají jednotlivá místa, diskutují a řeší různé situace. V rámci Výpravy studentům zapůjčíme sluchátka a MP3 přehrávače, které využijí v několika aktivitách. Stejně tak budou sami dohledávat informace na googlu, aby obrázek z Výpravy byl co nejcelistvější.


Informační leták ke stažení 
Objednávání termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Ceny
student 90 Kč, učitel zdarma
minimální počet studentů: 20 nebo
minimální cen programu 1 800 Kč
maximální počet studentů: 35
 

Zobrazit vše
 

dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
dětské hřiště
Dětské hřiště
Dětské hřiště

Dětské hřiště

Hřiště „Ze starých pověstí českých“ je vybudováno v tzv. Malé zahradě na pahorku proti rotundě svatého Martina.

Na vzniku hřiště se podílely děti z mateřské školky Na Bučance. Malovaly obrázky, jak si hřiště představují a pak s autory návrhu projednávaly na místě jednotlivé prvky. Hřiště je příležitostí, jak na Vyšehradě připomenout slavné legendy z Kosmovy kroniky, známé dětem z Jiráskových Starých pověstí českých. Potkáte zde Bivoje s kancem na zádech, Přemysla, sestry Kazi, Tetu a Libuši, praotce Čecha a chrabrého zemana Horymíra. U jeho sochy si můžete vyzkoušet „Horymírův skok“ z hradeb, ovšem bez koně.
Herní prvky jsou určeny
pro děti od 3 do 15 let.


Návštěvní doba

květen – září
8 – 20 hodin
říjen – duben
9 – 19 hodin

Mapa
 

Map
Map

Jak se k nám dostanete

Spojení
metro trasa C
- Vyšehrad
tram. 7, 14, 18, 24, 53, 55 - Albertov
tram. 2, 3, 7, 17, 21, 52 - Výtoň


Adresa ředitelství

Národní kulturní památka Vyšehrad
V Pevnosti 159/5b
Praha 2  128 00
tel.: 241 410 348 / 241 410 247
info@praha-vysehrad.cz


Expozice otevřeny denně

leden - březen, listopad - prosinec
9.30 – 17 hodin
duben – říjen
9.30 – 18 hodin


Parkování v areálu Vyšehradu je možné pouze na vyhrazených místech mezi Leopoldovou a Táborskou branou.

Povolení k vjezdu do areálu Vyšehradu vydává Národní kulturní památka Vyšehrad.

Vjezd autobusů do areálu Vyšehradu není povolen.

V areálu Národní kulturní památky Vyšehrad není dovoleno 

 • volné pobíhání psů ( pouze na louce u Táborské brány ), jinak na vodítku
 • jízda na kolečkových bruslích 
 • jízda na kole ( pouze na veřejných komunikacích )
 • jízda na skateboardu
 • jízda na Segway
 • rozdělávání ohně
 • stanování
 • trhání a ničení zeleně
 • užívání omamných a psychotropních látek
 • Zákaz sezení a pohybu po hradbách
 • Zákaz vstupu na Vyšehradskou skálu

  Nedodržení těchto pravidel bude řešeno příslušníky Městské policie blokovou pokutou.  

V celém areálu Vyšehradu je zakázáno volné pobíhání psů. 

Volné pobíhání psů povoleno pouze na louce u Táborské brány a pod Cihelnou bránou.

Návštěvní řádPrůvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání.

Mapy, průvodce, suvenýry je možné zakoupit 
v informačním centru Špička a v informačním centru Cihelná brána.

Programový newsletter