Bankovka - program ke 100. výročí československé měny


Speciální program k výročí vzniku československé koruny.

Program trvá 2 hodiny a má 3 části:
komentovaná prohlídka výstavy - 30 minut
beseda - 30 minut
tvůrčí dílna - 60 minut

Komentovaná prohlídka výstavy o okolnostech vzniku československé koruny. 100 let její existence je dokumentováno na procesu kolkování, který ji provázel po celou dobu a je světovým unikátem.

Beseda je zaměřená na pochopení role měny v ekonomice, jkejí vávoj a budoucnost elektronických peněz.

Na tvůrčí dílně si studenti při využití znalostí z výstavy a besedy upevní získané poznatky.

Termíny programu:

23. října a 13. listopadu (jiné termíny možné po dohodě)
začátek programu 9 hodin

Informační leták ke stažení

Objednávky termínů a rezervace
tel.: 222 513 842, 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz

Cena

student 90 Kč, učitel zdarma
kpacita 30 studentů