vasehrad
vasehrad
vasehrad
vasehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
 
rotunda
rotunda

Program

Jiří Marek: Something is still missning 08.06.2018 - 22.07.2018
Galerie Vyšehrad

Jiří Marek (nar. 1991 v Brně) – V l. 2007-2011 absolvoval Střední školu umění a designu v Brně (obor užitá malba, prof. Petr Veselý) a v l. 2011-2017 Akademii výtvarných umění v Praze (Malba I, Škola prof. Jiřího Sopka; Kresba, Škola Jiřího Petrboka). V l. 2012 a 2015 obdržel Ateliérovou cenu, v r. 2017 byl navržen na Cenu J. Hlávky. Vystavuje od r. 2010. V r. 2017 se zúčastnil Sympozia Jenewein v Kutné Hoře. Mezi výstavní projekty, do kterých byl zařazen, patří například Černý koně (Adam Gallery, Brno, 2015), Přirozený svět / Natural World (Prague House, Brusel, 2016), nebo Sokolovský zázrak (Kostel sv. Antonína, Sokolov, 2018).

 
Metropolitní léto hereckých osobností 22.06.2018 - 31.08.2018
Letní scéna

Hlavním lákadlem 15. ročníku divadelní přehlídky je premiéra klasické francouzské situační komedie Georgese Feydeau Brouk v hlavě. Chybět nebudou ani osvědčené tituly z minulých let.Více informací o programu a vstupenkách
na www.studiodva.cz
 
Panovnické sídlo - cyklus vycházek Tváře Vyšehradu 10.07.2018
Staré purkrabství

18 hodin

Letní cyklus vycházek Tváře Vyšehradu s Ing. arch. Petrem Kučerou

V rámci první vycházky se zaměříme na nejstarší dějiny Vyšehradu, úzce spojené s českými bájemi a pověstmi. Poznáme okolnosti vzniku a význam vyšehradské kolegiátní kapituly, založené v roce 1070 prvním českým králem Vratislavem. Připomeneme si také krátké období, kdy byl Vyšehrad panovnickým sídlem a jaký význam hrál v představách Karla IV., který plánoval z Prahy učinit centrum západního křesťanského světa.


Petr Kučera je také autor nového tištěného průvodce Tváře Vyšehradu, který můžete zakoupit v infocentrech Špička a Cihelná brána nebo v pokladně Starého purkrabství. Cena je 90 Kč

začátek prohlídky na Starém purkrabství
jednotná cena vstupného 150 Kč
cena zahrnuje vstup do Gotického sklepa
rezervace: pokladna@praha-vysehrad.cz

 
Barokní pevnost - cyklus vycházek Tváře Vyšehradu 17.07.2018
Staré purkrabství

18 hodin

Letní cyklus vycházek Tváře Vyšehradu s Ing. arch. Petrem Kučerou

Vycházka bude zaměřena na proměny Vyšehradu po třicetileté válce, související s jeho postupnou přestavbou v pevnost, tvořící součást pražského barokního opevnění. Zjistíme jak byla tato pevnost navržena a proč se nikdy aktivně při obraně Prahy neuplatnila. Seznámíme se také s hrdinským příběhem tří Pražanů, kteří na poslední chvíli zabránili vyhození pevnosti do vzduchu francouzskými vojsky.

Petr Kučera je také autor nového tištěného průvodce Tváře Vyšehradu, který můžete zakoupit v infocentrech Špička a Cihelná brána nebo v pokladně Starého purkrabství. Cena je 90 Kč

začátek prohlídky na Starém purkrabství
jednotná cena vstupného 150 Kč
cena zahrnuje vstup do Kasemat, Gorlice
a kaple Panny Marie Šancovské (běžně není přístupná veřejnosti)
rezervace: pokladna@praha-vysehrad.cz

 
Národní symbol - cyklus vycházek Tváře Vyšehradu 24.07.2018
Staré purkrabství

18 hodin

Letní cyklus vycházek Tváře Vyšehradu s Ing. arch. Petrem Kučerou

Třetí vycházka se bude zabývat postupnou proměnou Vyšehradu v městský park, symbolické místo nejstarších českých dějin a pohřebiště národních velikánů, na přelomu 19. a 20. století. Budeme se zabývat okolnostmi vzniku Slavína a čilou stavební aktivitou vyšehradských proboštů Václava Štulce a Mikuláše Karlacha, která vyvrcholila monumentální přestavbou baziliky sv. Petra a Pavla podle návrhu architekta Josefa Mockera.

Petr Kučera je také autor nového tištěného průvodce Tváře Vyšehradu, který můžete zakoupit v infocentrech Špička a Cihelná brána nebo v pokladně Starého purkrabství. Cena je 90 Kč


začátek prohlídky na Starém purkrabství
jednotná cena vstupného 150 Kč
rezervace: pokladna@praha-vysehrad.cz

 
Cirkusové legendy 31.07.2018
Kasematy a Gorlice

19:30 hodin

Nový cirkus a legendy šesti národů v podání mladých studentů CIRQUEONu a jejich kolegů z cirkusových škol v Belgii, Irsku, severním Irsku, Slovinsku a Lucembursku. CIRQUEON ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad za podpory evropského programu Erasmus+ připravil jedinečné cirkusové site-specific představení Cirkusové legendy v prostorách kasemat, Gorlice a parku v areálu Vyšehradu. Mladí cirkusáci ze šesti zemí se v Praze sjedou na týdenní výměnu mládeže, v rámci které budou zkoumat legendy zúčastněných národů, hledat jejich podobnosti a odlišnosti a možnosti, jak je představit pomocí technik nového cirkusu. Pod režijním vedením Lukáše Houdka vás provedou Vyšehradem a jeho tajemným podzemím za pomoci akrobacie, žonglování, tance a balančních technik. Diváka čeká procházka magických prostor Vyšehradu s nečekanými cirkusovými obrazy.

Vstup zdarma po předchozí registraci na GoOut.cz
 
Zobrazit vše

Galerie Vyšehrad

Jiří Marek: Something is still missing

Jiří Marek: Something is still missing
Jiří Marek: Something is still missing
Jiří Marek: Something is still missing
Jiří Marek: Something is still missing
Jiří Marek: Something is still missing
Jiří Marek: Something is still missing
Jiří Marek: Something is still missing
Jiří Marek: Something is still missing

Aktuality

Statické zajištění části bastionu sv. Leopolda

Probíhá Statické zajištění části bastionu sv. Leopolda, proto je uzavřena část chodníku na hradbách. Děkujeme návštěvníkům za respektování zákazu vstupu.

 
 
Archeologický výzkum na Vyšehradě - informace pro návštěvníky
V období od 9. do 14. dubna 2018 bude na Vyšehradě probíhat povrchový, nedestruktivní archeologický výzkum na veřejných plochách. Místa budou vyznačena roxory s páskou, ale průchodnost, až na několik pěšin, bude zajištěna. Děkujeme za pochopení.