vasehrad
vasehrad
vasehrad
vasehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
 
rotunda
rotunda

Program

České zahradní umění renesance a baroka 01.09.2018 - 31.10.2018
Staré purkrabství

České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje 1550 až 1720

Exteriérová výstava představuje na 32 velkoformátových panelech období renesance a baroka v zahradní kultuře, dobu, která poznamenala tvář a charakter našich sídel i krajiny a stala se součástí naší kultury a národní identity.

Následující výstava v roce 2019 se bude zabývat obdobím 18. stol. a třetí výstava v roce 2020 poskytne informace o českém zahradním umění a krajinářské architektuře 19. a 20. stol.

Výstavy během let 2018–2020 seznámí širokou veřejnost s českým zahradním uměním a krajinářskou architekturou a jejich vývojem v evropském i světovém kontextu.

Hlavním cílem výstav je rozšířit povědomí o zahradní architektuře, posílit prestiž oboru a přispět k rehabilitaci zahrady jako kulturního prostředí.
autoři:
Dana Wilhelmová
Jiří Damec

Výstava je volně přístupná
v Karlachových sadech
 
Monika Žáková: Reappearance 07.09.2018 - 21.10.2018
Galerie Vyšehrad

Monika Žáková (nar. 1987 v Praze) – V l. 2006-2012 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (ateliér Malba I, Škola prof. Jiřího Sopka). V r. 2009 prošla stáží v rámci AVU (ateliér Hostujícího profesora) a v r. 2011 studijně pobývala na Hochschule für Bildenden Künste (HfBK) v Drážďanech. V r. 2014 obdržela 3. místo v Ceně Kritiky pro mladou malbu s přesahy a v r. 2015 byla přizvána k účasti na sympoziu Smalt Art (Vítkovice, Ostrava). Autorku zastupuje pražská Drdova Gallery. Naposledy jsme se mohli setkat s jejími díly na kolektivním projektu Ripple Effect (2017, Galerie Futura, Praha) a na samostatné výstavě Appearance (2018, Drdova Gallery, Praha). 
 
Vegefest, festival soběstatečnosti 29.09.2018 - 30.09.2018
Staré purkrabství

8. ročník Vegetariánského festivalu, který po sedmi letech existence dokončil proměnu z festivalu zaměřeného zejména na stravování na festival věnovaný udržitelnému a soběstačnému životnímu stylu.

V novém hávu bude festival sestávat hlavně z přednášek a workshopů z oblastí permakultury, přírodního stavitelství, zdravého stravování, domácí výroby, zero waste, alternativních zdrojů energií, lokální ekonomiky, komunit, osobního rozvoje a dalších. 
Doplněno zdravým vegetariánským i veganským občerstvením a volně plynoucím doprovodným programem okolo ohně v týpí.
 
Má vlast cestami proměn 01.10.2018 - 31.10.2018
Staré purkrabství

Objevte proměněná zákoutí Prahy

Exteriérová výstava na Královské a knížecí akropoli.

Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn po deset let šíří úctu k lidem, kteří zvelebují naši zemi, a ukazuje jejich velmi užitečné dílo: Proměny památek, drobných i rozsáhlých staveb, náměstí, návsí, krajiny. Letos se přednostně věnuje tématu 100. výročí založení republiky. Pro Hlavní město Prahu vznikla speciální kolekce z pražských proměn, které výstava prezentovala v uplynulých letech.Výstava k vidění do konce října.
Pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s.

Více informací na cestamipromen.cz
 
Péče o židovské kulturní dědictví 03.10.2018
Staré purkrabství

9 hodin

Seminář je připravován v rámci projektu "Vraťme památky na svá místa".  Tématem je péče o židovské hřbitovy a synagogy, projekty záchrany, obnovy a údržby, další způsoby využití. Původní podoba židovských obcí na historické fotografiích a jejich dnešní situace.Pořádá Omnium z.s.
Vstupné 300 Kč
Nutná registrace na registrace@omniumos.cz
Více informací na omniumos.cz

 
Daleká cesta Arašída a Kanišky 07.10.2018
Staré purkrabství

15 hodin

Arašíd a Kaniška jsou skřítci. Žijí v podzemních domečcích a chytají mušky. Jednoho dne však Arašíd dostal kopací nemoc a tak se museli skřítci vydat na cestu, aby našli Sprchorybu. Inscenace, ve které jsou možnosti loutkového divadla využity k výletu do pitoreskního, fantastického světa.


Divadlo 100 Opic
Pohádka vhodná pro děti od 6 let.
Rezervace na pokladna@praha-vysehrad.cz

 
Historie vepsaná do letokruhů dřeva II. 11.10.2018
Staré purkrabství

10 hodin, registrace 9.30 hodin

Historické budovy jsou z velké části tvořeny dřevem, které není při běžném pohledu vidět - stropy, zaomítané konstrukce, mezipodlaží, u sakrálních staveb například kostry oltářů. Poznání stavu tohoto dřeva, stupně jeho poškození a stanovení rizik má pro záchranu těchto staveb nedozírnou cenu.

Seminář představí poznatky a zkušenosti z oblasti průzkumu těchto částí staveb a zasadí je do kontextu soudobého pohledu na ochranu dřeva - s těžištěm v exaktním poznání a stanovením míry rizika bez zbytečné aplikace jedovatých chemických látek. Cílem semináře je také propojit pohledy z perspektivy památkové péče a dřevařského výzkumu.
Pořádá Omnium z.s.
Vstupné 300 Kč
Nutná registrace na registrace@omniumos.cz
Více informací na omniumos.cz

 
Recyklo dílna Pro radost 14.10.2018
Staré purkrabství

15 hodin

Foukej foukej větříčku

Podzimní vítr se prohání po stráních a kdo by odolal nevyužít jeho sílu a neposlat na špagátku vyvenčit své vlastní létající recyklo draky?Výtvarná dílna vhodná pro děti od 3 let.
Dílnu vede Adéla Marie Jirků
Rezervace na pokladna@praha-vysehrad.cz

 
Výtvarná dílna Staré pověsti české 21.10.2018
Staré purkrabství

15 hodin

Vznik Československa

Jelikož se blíží výročí 100 let od vzniku Československa, odskočíme si z daleké historie do nedávné minulosti. Výročí oslavíme vyrobením jednoduchého papírového divadla inspirovaného státní hymnou a znakem.
Výtvarná dílna vhodná pro děti od 4 let.
Dílnu vede Kristýna Fialová
Rezervace na pokladna@praha-vysehrad.cz

 
Pražská muzea 1918 - 2018 27.10.2018 - 28.10.2018
Staré purkrabství

Oslavte založení Československa také na Vyšehradě

V rámci akce Pražská muzea 1918 - 2018 se můžete podívat do kasemat, Gorlice, Gotického sklepa a do Galerie Vyšehrad za symbolickou 1 Kč.

V sále Starého purkrabství máme v neděli 28. října pro děti od 8 let připravené storytellingové představení Ať žije republika!
Omezená kapacita, předchozí rezervace nutná na
pokladna@praha-vysehrad.cz


V parku na Knížecí a královské akropoli bude k vidění exteriérová výstava Má vlast cestami proměn.

V Karlachových sadech můžete projít výstavu České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje (1550 - 1720).
více o dalších zapojených institucích
již brzy
 
Ať žije republika! 28.10.2018
Staré purkrabství

15 hodin

Uvedeno jako doprovodný program akce Pražská muzea 1918 - 2018

Píše se rok 1918, končí světová válka a uprostřed Evropy vzniká Československá republika. Kdo by měl být jejím prezidentem? Kde bude hlavní město? A jakou zvolit hymnu?

Společně s námi budete u vzniku nového demokratického státu! Provázet nás bude T.G.M, Tomáš Baťa, českoslovenští legionáři i naši prapradědečkové, kteří tenkrát byli ještě dětmi. Podíváme se, jak se žilo v době, kdy se rodičům vykalo. V době, kdy vám z rozhlasu přál hezké prázdniny sám tatíček Masaryk.

Vzdělávací vypravěčská inscenace, která propojuje příběhy známých i neznámých postav a interaktivně zapojuje diváky prostřednictvím her a úkolů. Vlastní zážitek z vyprávění napomáhá chápat dobové souvislosti a uceluje kontext.

Vypráví: Eva Burešová a Markéta Holá
Výtvarné zpracování, scéna: Adéla Marie Jirků
Pracovní listy: Kristýna Plíhalová, Kristýna Felcmanová
Ve spolupráci: Národní kulturní památka Vyšehrad, Spolek Storytelling a Studio Damúza

Uvedeno jako doprovodný program akce Pražská muzea 1918 - 2018


Představení vhodné pro děti od 8 let.
Vstupné symbolické 1 Kč
Nutná předchozí rezervace na
pokladna@praha-vysehrad.cz

 
Zobrazit vše

Galerie Vyšehrad

Monika Žáková: Reappearance

Monika Žáková: Reappearance, 7. 9. - 21. 10. 2018
Monika Žáková: Reappearance, 7. 9. - 21. 10. 2018
Monika Žáková: Reappearance, 7. 9. - 21. 10. 2018
Monika Žáková: Reappearance, 7. 9. - 21. 10. 2018
Monika Žáková: Reappearance, 7. 9. - 21. 10. 2018
Monika Žáková: Reappearance, 7. 9. - 21. 10. 2018
Monika Žáková: Reappearance, 7. 9. - 21. 10. 2018
Monika Žáková: Reappearance, 7. 9. - 21. 10. 2018

Aktuality

Trávníky v parku a Vyšehradě zavlažujeme pouze vodou z Vltavy.
Statické zajištění části bastionu sv. Leopolda

Probíhá Statické zajištění části bastionu sv. Leopolda, proto je uzavřena část chodníku na hradbách. Děkujeme návštěvníkům za respektování zákazu vstupu.

 
 
Archeologický výzkum na Vyšehradě - informace pro návštěvníky
V období od 9. do 14. dubna 2018 bude na Vyšehradě probíhat povrchový, nedestruktivní archeologický výzkum na veřejných plochách. Místa budou vyznačena roxory s páskou, ale průchodnost, až na několik pěšin, bude zajištěna. Děkujeme za pochopení.